Koronapandemien rammer arbeidsvilkårene for både medlemmer og den kreative bransjen. Vi vet at situasjonen for mange er uoversiktlig og har samlet sammen informasjon som vi håper er til hjelp og nytte.