Med Grafillstipend i lomma kan du realisere flere av dine prosjekter. Kanskje du vil reise, sette opp en utstilling, etablere en bedrift, videreutdanne deg, lage en bok? Mulighetene er mange! Det er mulig å søke stipend én gang i året. I 2018 blir stipendordningen gjennomgått, og hvilke typer stipend du kan søke vil bli klart når stipendskjemaene for 2018 åpner til høsten.

Stipend 2018 utlyses i slutten av oktober.