Alle yrkesaktive profesjonelle utøvere innen fagene illustrasjon, grafisk design, digital design, tegneserieskaping, animasjon og tjenestedesign kan søke stipend fra Grafill. Vi har mange ulike stipendtyper å søke på, blant annet til å utvikle egen kreativ virksomhet, skape nye verk, forske på og formidle faget. Stipendordningen er åpen for både medlemmer og ikke-medlemmer.

Søknadsskjema for Grafillstipend er åpen 3.–31. oktober 2022.