Grafill tildeler stipendmidler til profesjonelle utøvere innen design, illustrasjon og annen visuell kommunikasjon. Formålet er å gi økonomisk støtte til utøvere for å utvikle egen kreativ virksomhet, skape nye verk, forske på og formidle fagene vi forvalter. Stipendene er et av Grafills viktigste bidrag til den faglige og kulturelle utviklingen innen våre fagområder. Stipendordningen er åpen for alle, også de som ikke er medlem i Grafill.

Grafillstipend 2021 lyses ut i begynnelsen av oktober, med en søkeperiode på ca tre uker.