Du kan kontakte Mental Helses svartjenester

Hjelpetelefonene er en lavterskel tjeneste for alle som trenger noen å snakke med. Grafill samarbeider med Mental Helse og minner om at alle kan kontakte svartjenestene Hjelpetelefonen, Arbeidslivstelefonen, Sidetmedord.no og Foreldresupport.

Illustrasjon Hanne Berkaak

Illustrasjon Hanne Berkaak

Arbeidslivstelefonen
Telefon: 225 66 700

Mental Helse har oppbemannet alle svartjenestene for å være mest mulig tilgjengelig. Dette gjelder også Arbeidslivstelefonen. Tjenestens rådgivere, to faste og tre vikarer, har god kjennskap til lover og regler i arbeidslivet og det å være i arbeid eller komme seg i arbeid. De innehar variert og relevant utdannelse, og har erfaring fra både privat og offentlig sektor, og forskjellige funksjoner, som saksbehandling, ledelse, tillitsvalgt- og vernarbeid.

Har du et spørsmål i forhold til arbeid eller har du behov for noen å rådføre deg med om en vanskelig situasjon på jobb? Er du i arbeid eller ønsker du å finne deg en jobb? Er du leder eller personalmedarbeider? Tillitsvalgt eller verneombud? Eller er du pårørende til en som sliter i arbeidslivet? Hos oss får du drøftet saken med en rådgiver som har god kunnskap om hva som gjelder i arbeidslivet og hvordan løse saken på best mulig måte.

Ring Arbeidslivstelefonen og få drøftet saken. Samtalene er konfidensielle.

mentalhelse.no/fa-hjelp/arbeidslivstelefonen

Hjelpetelefonen
116 123

Hjelpetelefonen er Mental Helses gratis døgnåpne telefontjeneste for alle som trenger noen å snakke med. Du kan være anonym og vi har taushetsplikt.

mentalhelse.no/fa-hjelp/hjelpetelefonen

Foreldresupport
116 123 (tast 2)

Mental Helse har også nylig startet opp en telefon- og chatlinje som en støtte til foreldre som heter Foreldresupport, som også er en døgnåpen telefon- og chattetjeneste for omsorgspersoner som trenger hjelp, veiledning eller har behov for å lufte tankene sine med noen.

mentalhelse.no/fa-hjelp/foreldresupport

sidetmedord.no

For de som føler det er lettere å skrive enn å snakke finnes også tjenesten sidetmedord.no.

mentalhelse.no/fa-hjelp/nettjenesten-sidetmedord-no