Kopinor- og Norwaco-midlene er kollektive vederlagsmidler (opphavsrettsinntekter) fra bruk av vernet materiale på områder der Kopinor og Norwaco har avtaler. Disse avtalene gir brukerne en rett til å utnytte en bolk av opphavsrettigheter mot at det betales vederlag. Inntektene fra disse avtalene kan imidlertid ikke individualiseres. Det finnes for eksempel ingen eksakt oversikt over alle kopier som tas i skoleverket, eller hvem som har rettigheter i disse kopiene. Vederlagsmidlene fordeles derfor mellom de ulike organisasjonene etter hvilke rettigheter de representerer. Midlene Grafill mottar skal derfor kompensere hele det kollektivet av rettighetshavere som vi representerer: illustratører, tegneserieskapere, animatører, grafiske designere, digitaldesignere og tjenestedesignere, uavhengig av eventuell organisasjonstilknytning. 

Bibliotekvederlaget er et mer rendyrket kulturpolitisk virkemiddel hvor det eksplisitt fremgår i retningslinjene at bruken av midlene ikke skal knyttes til utnyttelsen av arbeidet til den enkelte opphavsmann. De skal derimot stimulere skapende virksomhet til å arbeide videre med nye prosjekter.