Et åndsverk er et litterært, vitenskapelig eller kunstnerisk menneskeskapt verk. Etter norsk lov omfatter dette verk av enhver art og uttrykksmåte, såfremt det er preget av et visst minimum av skapende innsats fra opphavsmannens side (verkshøyde). Opphavsmannen har enerett til å fremstille eksemplarer av verket og til å gjøre det tilgjengelig for allmennheten.