Ny krisepakke fra regjeringen

Denne uken kom regjeringen med en ny tiltakspakke på 17,7 milliarder kroner som skal bidra til å dempe de økonomiske konsekvensene av koronapandemien og smitteverntiltakene.

Illustrasjon: Cecilie Maurud Barstad, Gilles & Cecilie Studio

Illustrasjon: Cecilie Maurud Barstad, Gilles & Cecilie Studio

Tiltakene er blant annet rettet mot helsesektoren, kompensasjon til kommuner og næringsliv, støtte til sårbare grupper og forlengelse av ordninger for inntektssikring.

 • Kompensasjon til kommuner og fylker for å kompensere for merutgifter og mindreinntekter som følge av pandemien (7,3 milliarder)
 • En ny, bred kompensasjonsordning for foretak med stort omsetningsfall som følge av koronapandemien for perioden september 2020-februar 2021 (5 milliarder)
 • 1 milliard kroner til helsesektoren, blant annet til å etablere et nasjonalt beredskapslager for smittevernutstyr
 • Videreføring av midlertidige regler for sykepenger til arbeidstakere, frilansere og selvstendig næringsdrivende ved koronarelatert fravær frem til 31. mars 2021 (1 milliard)
 • Videreføring av høyere kompensasjonsgrad i dagpengeordningen frem til 31. mars 2021 (700 millioner)
 • 1 milliard kroner for å ta høyde for midlertidige flyrutekjøp også i 2021
 • En kompensasjonsordning for smittevernutgifter for bedrifter med innleid utenlandsk arbeidskraft som ikke benytter offentlige karantenehotell (480 millioner)
 • Støtteordning for publikumsåpne arrangementer (300 millioner).
 • Bedriftsutvikling for reiselivsbedrifter (250 millioner)
 • Videreføring av det midlertidige regelverket for omsorgspenger knyttet til koronapandemien frem til 30. juni 2021, og doble kvotene med omsorgspenger i 2021 (195 millioner)
 • Tiltak rettet mot sårbare grupper for å avhjelpe psykisk og sosial belastning som følge av pandemien og smitteverntiltakene (158 millioner)
 • Karantenehotell for å redusere risikoen for importsmitte (120 millioner)

Les mer på regjeringen.no

Grafills temaside om koronavirus og arbeidsliv