Grafill er en organisasjon for alle som arbeider eller utdanner seg innen design, illustrasjon og visuell kommunikasjon. Vår viktigste oppgave er å fremme medlemmer, utøvere og fag, skape gode rammebetingelser for utøvelse av yrket og tilrettelegge for kompetanse og nettverksbygging. Vi jobber også for å høyne fagenes kvalitetsmessige og etiske nivå og bedre utdannelsen.

Våre 1700 medlemmer dekker i dag alle de visuelle kommunikasjonsfagene, blant annet grafisk design, illustrasjon, animasjon, motion design, tegneserieskaping, satiretegning, tjenestedesign, digital design, UX-design, interaksjonsdesign og brukeropplevelse.

Vi har medlemskap for profesjonelle, studentmedlemskap, medlemskap for de som jobber i bransjen uten selv å være fagutøver, og medlemskap der arbeidsplassen tilbyr de ansatte medlemskap i Grafill.

Medlemskap for profesjonelle #

Pris for medlemskap:
Kroner 91,- per måned (årspris 1090,-)

Kriterier for medlemskap:
Minimum bachelorgrad innen relevante fag
eller kan dokumentere minimum tre års relevant arbeidserfaring
eller har fullført to-årig fagskoleutdanning + to års yrkeserfaring

Relevante fag:
Animasjon / Bokillustrasjon / Brukeropplevelse / UX / Digital design / Grafisk design / Illustrasjon / Interaksjonsdesign / Kreativ ledelse / Motion Design / Moving Image / Skriftdesign / Strategisk design / Tegneserieskaping / Tjenestedesign

(Listen blir fortløpende revidert etter endringer i markedet og utdanningsbildet.)

Studentmedlemskap #

Pris for medlemskap:
Kroner 33,- per måned (årspris 390,-)

Kriterier for medlemskap:
Studenter innen relevante fag (se listen over) kan søke studentmedlemskap, studentmedlemskap kan vare i inntil to år etter avsluttet utdanning.

Assosiert medlemskap #

Pris for medlemskap:
Kroner 91,- per måned (årspris 1090,-)

Kriterier for medlemskap:
Assosiert medlemskap er for de som jobber innen våre fagfelt uten selv å være faglig utøvere. Mange av de som benytter dette jobber med administrativ ledelse, prosjektledelse, forfatter/tekstforfatter eller lignende.

Firmamedlemskap #

Firmamedlemskap er for designbyråer, designskoler, institutter og andre arbeidsplasser som ønsker å tilby sine ansatte medlemskap i Grafill. Alle ansatte kan bli medlemmer. Fagutøvere som oppfyller Grafills opptakskrav blir ordinære medlemmer, andre tilbys assosiert medlemskap.

Les mer om firmamedlemskap her

Medlem fritatt #

Medlemmer over 67 år og æresmedlemmer er fritatt fra kontingent. Grafill-medlemskap blir automatisk gjort om til Medlem fritatt det året man fyller 67 år. Fritak fra kontingent etter fylte 67 år forutsetter at man har vært betalende medlem i minimum ett år.