Krisepakke for selvstendig næringsdrivende og frilansere

Nå kan selvstendig næringsdrivende og frilansere som har mistet inntekt på grunn av koronapandemien søke om kompensasjon.

Illustrasjon: Cecilie Maurud Barstad, Gilles & Cecilie Studio

Illustrasjon: Cecilie Maurud Barstad, Gilles & Cecilie Studio

NAV administrerer den midlertidig ordningen som skal dekke helt eller delvis tapt inntekt som skyldes koronautbruddet, og søknadsportalen er nå åpen.

Ordningen gjelder for selvstendig næringsdrivende med ENK/ANS/DA, og for frilansere med oppdrag registrert som “'frilanser, oppdragstaker, honorar'.

For å kunne søke må du være fylt 18 år og ikke ha fylt 67 år, du må ha tapt inntekt (ikke tapte oppdrag) som følge av koronasituasjonen, du kan ikke motta annen utbetaling fra NAV som kompenserer det samme inntektstapet, og hvis du er frilanser og mottar dagpenger, eller forskudd på dagpenger, kan du ikke søke.

Du må selv dekke inntektstapet for de første 16 dagene. Dersom du kvalifiserer for ordningen, får du 80 % av gjennomsnittsinntekten din de siste tre år. Beregningsgrunnlaget kan ikke være større enn 6G (G=folketrygdens grunnbeløp), dvs. kr 599.148,-

I Stortingets vedtak heter det at kompensasjonen skal beregnes ut fra «gjennomsnitt av siste tre års inntekt», men nå ser det ut som NAV har endret beregningsgrunnlaget for tapt inntekt og baserer det på personinntekt fra 2019. Dette var en overraskelse for oss, da det lå an til at de tre siste årene skulle legges til grunn for de med svært lave inntekter i 2019. Det jobbes allerede politisk med endringer, og vi kan støtte uttalelsene fra Creo og Norsk Forfattersentrum i denne Klassekampen-artikkelen om at det bør være en treårsregel. Dersom du selv mener at dette rammer deg, og du har økonomisk mulighet, kan det dermed være å anbefale å vente med å sende inn krav via NAVs portal til flere avklaringer er på plass og til den tekniske løsningen har et alternativ for de med spesielt lav inntekt i 2019. Dette er beklagelig, men her har det altså skjedd endringer i siste liten som verken Grafill eller øvrige kunstner- eller kulturorganisasjonene kontrollerer. Og vi kan heller ikke spå utfallet av de politiske prosessene. Det er derfor også vanskelig for oss å gå ut med klare generelle råd til medlemmene i skrivende stund.

Les mer om ordningen og søk her

Temaside om koronavirus og arbeidsliv