Spørreundersøkelse om hvordan koronakrisen påvirker deg

Vi ønsker å få et overblikk over hvordan koronapandemien påvirker oppdragsmenden i kreativ bransje, og har derfor laget en liten spørreundersøkelse. Vi trenger svar fra så mange som mulig!

Illustrasjon: Bjørn Brochmann

Illustrasjon: Bjørn Brochmann

Som bransjeorganisasjon er vi opptatt av hva du og andre trenger fra oss og myndighetene nå. Vi ønsker derfor å få en første oversikt over konsekvensene pandemien så langt har hatt for arbeidshverdagen din og resten av den norske kreative bransjen.

Vi håper du kan svare på noen få spørsmål. Undersøkelsen fanger ikke opp alle aspekter ved den nye arbeidshverdagen, men kom gjerne med tanker og innspill om hvordan du er berørt av koronakrisen.

Del gjerne undersøkelse med så mange som mulig, vi trenger å nå ut!

Svarfrist tirsdag 14. april 2020.

Svar på undersøkelsen her

Temaside om koronavirus og arbeidsliv