Prosjektstipend #

Hensikten er å støtte realisering av forskning, utvikling, tiltak og/eller idéer innenfor Grafills fagområder. For større tildelinger vil stipendkomiteen prioritere prosjekter som kommer flere til gode og fremmer faget for et bredere publikum.

Du kan søke om:
Tilskudd fra kr. 10.000,- til kr. 100.000,-
Det gis tilskudd til hele eller deler av prosjekter.

Dette kan du søke tilskudd til:

Prosjektstipend - Bildebok / Illustrert bok
Realisering av bok hvor innhold formidles gjennom illustrasjoner.

Prosjektstipend - Tegneserie
Tegneserier, tegneserieromaner og tegneseriebøker, både skjønnlitteratur og sakprosa.

Prosjektstipend – Publikasjon annet
Hensikten er å gi tilskudd til realisering av alle andre former for publikasjoner enn bildebøker og tegneserier og kan være digital publikasjon, antologi, fagutgivelser, magasin, fanzine, katalog m.m.

Prosjektstipend – Utstilling
Realisering av utstilling
(NB: For utstillingsstipend i Grafills lokaler i Møllergata, se lenger ned på siden.)

Prosjektstipend – Formidling
Gjennomføring av foredragsserie, workshop, kurs.

Prosjektstipend – Forskning, research, dokumentasjon
Tilskudd til forskning, research, fordypning, dokumentasjon.

Prosjektstipend – Utvikling av verktøy
Utvikling av programvare, nettløsning, verktøy.

Prosjektstipend – Annet
Prosjekter som ikke faller inn under de andre prosjekttypene, for eksempel film, animasjon, spill, brettspill, kortserie, osv.

Særskilte vurderingskriterier:
For alle prosjektstipender vil det ved søknader om de største summene telle svært positivt om søker kan vise at prosjektet kommer en større gruppe av utøvere eller faget generelt til gode. Støtte til publikasjoner skal ikke subsidiere forlaget eller distributør. For søknader om prosjektmidler som kunne vært plassert i en av de øvrige stipendtypene, kan Stipendkomiteen flytte søknaden over til den relevante kategorien.

Utstillingsstipend Grafills lokaler #

Hensikten er å gi fagutøvere mulighet for å stille ut arbeider i Grafills lokaler i Møllergata 39. Utstillinger skal være innen de fagområder Grafill representerer, og kan for eksempel vise faglig nyskapning, presentere faget i et historisk perspektiv, eller på ulike måter synliggjøre den bredde og kompetanse våre utøvere besitter. Disse stipendene deles ut av et eget utstillingsutvalg. Merk at utstillingsperiode vil være i 2023.

Du kan søke om:
Tilskudd på inntil kr. 80.000,-

Dette kan du søke til:
Utstillinger
Salgsutstillinger
Installasjoner
Filmvisninger
Annen type eksponering av prosjekt

Annen informasjon
Du kan søke om å stille ut i deler av eller hele utstillingslokalet. Du kan også søke om kortere eller lengre perioder (én dag til tre uker). Grafill dekker utgifter til lokalene, gallerivert i de til en hver tid gjeldende åpningstider og rengjøring.

Aktivitetsstipend Grafills lokaler #

Hensikten er å tilgjengeliggjøre Grafills lokaler for faglige aktiviteter. Arrangement skal være innen de fagområder Grafill representerer, eksempler kan være silketrykk-workshop, foredrag med flinke folk i bransjen, visning av animasjon og film, programvarekurs, fagquiz, tegnekveld eller andre relevante aktiviteter. Disse stipendene deles ut av et eget utstillingsutvalg.

Du kan søke om:
Tilskudd på inntil kr. 80.000,-

Dette kan du søke til:
Workshops
Kurs
Foredrag
Filmvisning
Seminar
Andre faglig relevante aktiviteter

Annen informasjon
Aktiviteter kan være en eller flere dager. Grafill dekker utgifter til lokalene, gallerivert i lokalenes åpningstider og rengjøring.

Kompetanse- og fagutviklingsstipend

Hensikten er å stimulere egenutvikling gjennom fordypning, kompetanseheving, kurs, videre- og etterutdanning osv.

Du kan søke om:
Tilskudd på inntil kr. 50.000,-

Dette kan du søke tilskudd til:
Faglig fordypning
Studiekostnad ved etterutdanning
Deltagerkostnader for å videreutvikle deg som fagutøver
Kursavgift for å få nødvendig tilleggskompetanse
Deltagerutgifter til wokshop/kurs osv.

Særskilte vurderingskriterier:
Her vektlegges søkerens motivasjon og at søker klarer å formidle hvorfor tiltaket har verdi for vedkommende som fagutøver.

Etableringsstipend nyutdannet #

Hensikten er å lette overgangen til det profesjonelle yrkeslivet etter gjennomført utdanning på bachelor- eller masternivå innen Grafills fagområder. Etableringsstipend kan søkes inntil to år etter endt utdannelse.

Du kan søke om:
Tilskudd på inntil kr. 30.000,-

Dette kan du søke tilskudd til:
Etablere egen virksomhet
Utgifter i oppstartsfasen
Markedsføring av din kompetanse/profesjon
Nødvendig utstyr

Særskilte vurderingskriterier:
Søknaden bør inneholde en gjennomtenkt plan for bruk av etableringsstøtten. Etableringsstipend kan kun tildeles utøvere én gang.

Virksomhetsutviklingsstipend

Hensikten er å støtte utøvere til profesjonalisering gjennom økonomisk støtte i forbindelse med etablering og/eller videreutvikling av virksomhet innenfor Grafills fagområder.

Du kan søke om:
Tilskudd på inntil kr. 30.000,-

Dette kan du søke tilskudd til:
Etablere egen virksomhet
Utgifter i oppstartsfasen
Markedsføring av din kompetanse/profesjon
Nødvendig utstyr
Annen videreutvikling av virksomheten

Særskilte vurderingskriterier:
En god forretningsplan/strategi/handlingsplan vil telle positivt, særlig dersom søker klarer å formidle hvorfor en utvikling/kursendring er nødvendig. Ettersom stipender som det klare utgangspunkt skal gå til enkeltutøvere, kreves en stor grad av nærhet mellom søker og virksomheten for at utviklingsstipend skal kunne tildeles, i hovedsak i form av en vesentlig eierinteresse i selskapet.

Reisestipend #

Hensikten er å gi tilskudd til reiser som er relevante for utøverens faglige virksomhet.

Du kan søke om:
Tilskudd på inntil kr. 15.000-.

Dette kan du søke til:
Reise til fagrelatert seminar, festival, workshop osv.
Reise til messer som for eksempel Angoulême, Bologna osv.
Studietur

Annen informasjon:
Beskriv reisens formål og faglige relevans.

Deichman Grünerløkka/Serieteket-stipend #

Hensikten er å vise mangfoldet av arbeider innen tegneserie og illustrasjon i lokalene til Deichman Grünerløkka/Serieteket, som huser landets eneste fagavdeling for tegneserier. Disse stipendene deles ut av et eget utstillingsutvalg.

Du kan søke om:
Tilskudd på inntil kr. 25.000,-

Dette kan du søke tilskudd til:
Utstilling

Annen informasjon:
Biblioteket/Serieteket har det administrative ansvaret med planlegging og gjennomføring av utstillingene. Det er også de som følger opp de enkelte stipendmottagerne.