Prosjektstipend #

Hensikten er å støtte realisering av forskning, utvikling, tiltak og/eller idéer innenfor Grafills fagområder. Man kan søke støtte til hele eller deler av et prosjekt. For større tildelinger vil stipendkomiteen prioritere prosjekter som kommer flere til gode og fremmer faget for et bredere publikum. Støtte til publikasjoner skal ikke subsidiere forlag eller distributør.

Disse prosjektstipendene kan du søke:

Prosjektstipend - Bildebok/Illustrert bok
Tilskudd til realisering av bildebok, illustrert bok, sakprosabok, diktsamling og liknende.

Prosjektstipend - Tegneserie
Tilskudd til tegneserier, tegneserieromaner og tegneseriebøker, både skjønnlitteratur og sakprosa.

Prosjektstipend - Publikasjon annet
Tilskudd til realisering av ulike former for publikasjoner, kan være digital publikasjon, antologi, fagutgivelser, magasin, fanzine, katalog med mer.

Prosjektstipend - Utstilling
Tilskudd til realisering av utstilling. (NB: For søknader om tilskudd til utstilling i Grafills hus, eller hos Deichman Grünerløkka, se egne stipend for dette.)

Prosjektstipend - Forskning, research, dokumentasjon
Tilskudd til forskning, research, fordypning, dokumentasjon.

Prosjektstipend - Formidling
Tilskudd til gjennomføring av for eksempel foredrag, foredragsserie, workshop og kurs.

Prosjektstipend - Utvikling av verktøy
Tilskudd til utvikling av programvare, nettløsning, verktøy og liknende.

Prosjektstipend - Annet
Tilskudd til prosjekter som ikke faller inn under de andre prosjekttypene, for eksempel film, animasjon, spill, brettspill og kortserie.

Du kan søke om:
Tilskudd fra kr. 10 000,- til kr. 100 000,-

Reisestipend #

Hensikten er å gi tilskudd til reiser som er relevante for utøverens faglige utvikling. Husk å beskrive reisens formål og faglige relevans.

Dette kan du søke:
Tilskudd til reiser som fagrelaterte seminar, festival, workshop, bokmesse, studietur og annet.

Du kan søke om:
Tilskudd fra kr. 1 000,- til kr. 15 000,-

Aktivitetsstipend Grafills hus #

Hensikten er å tilgjengeliggjøre Grafills hus for faglige aktiviteter innen de fagområder Grafill representerer. Aktiviteter kan vare i en eller flere dager. Grafill dekker utgifter til lokalene/rengjøring og gallerivert i de gjeldende åpningstider.

Dette kan du søke:
Tilskudd til aktiviteter i Grafills hus som for eksempel silketrykk-workshop, foredrag, visning animasjon eller film, programvarekurs, fagquiz, tegnekveld eller andre relevante aktiviteter.

Du kan søke om:
Tilskudd fra kr. 10 000,- til kr. 80 000,-

Utstillingsstipend Grafills hus #

Hensikten er å gi fagutøvere mulighet for å stille ut arbeider i Grafills hus i Møllergata 39. Utstillinger skal være innen de fagområder Grafill representerer, og kan for eksempel vise faglig nyskapning, presentere faget i et historisk perspektiv, eller på ulike måter synliggjøre den bredde og kompetanse våre utøvere besitter. Du kan søke om å stille ut i deler av eller hele utstillingslokalet i kortere eller lengre perioder (én dag til tre uker). Grafill dekker utgifter til lokalene/rengjøring og gallerivert i de gjeldende åpningstider.

Dette kan du søke:
Tilskudd til små og store utstillinger, visning av egne eller andres arbeider, salgsutstilling, installasjon, filmvisning eller lignende.

Du kan søke om:
Tilskudd fra kr. 10 000,- til kr. 80 000,-

Deichman Grünerløkka/Serieteket-stipend #

Hensikten er å vise mangfoldet av arbeider innen tegneserie og illustrasjon i lokalene til Deichman Grünerløkka/Serieteket, som huser landets eneste fagavdeling for tegneserier. Dette er et samarbeid mellom Grafill og Serieteket der biblioteket har det administrative ansvaret for gjennomføring og oppfølging av stipendmottakerne. ( I 2023 tildeles det kun tre stipend som følge av oppussing av bibliotekslokalet.)

Dette kan du søke:
Tilskudd til realisering av utstilling på Deichman Grünerløkka/Serietekset for tegneserie og illustrasjon.

Du kan søke om:
Tilskudd fra kr. 5 000,- til kr. 25 000,-

Kompetanse- og fagutviklingsstipend #

Hensikten er å stimulere egenutvikling gjennom fordypning, kompetanseheving, kurs, videre- og etterutdanning og lignende. Husk å fremheve hvilken verdi det har for deg som fagutøver.

Dette kan du søke:
Tilskudd til faglig fordypning, studiekostnad ved etterutdanning, deltagerkostnader for videreutvikling, kursavgift for tilleggskompetanse, deltagerutgift for wokshop/kurs og lignende.

Du kan søke om:
Tilskudd fra kr. 5 000,- til kr. 50 000,-

Virksomhetsutviklingsstipend #

Hensikten er å støtte utøvere til profesjonalisering gjennom økonomisk støtte i forbindelse med etablering og/eller videreutvikling av virksomhet innenfor Grafills fagområder. En god forretningsplan/strategi/handlingsplan vil telle positivt, særlig dersom søker klarer å formidle hvorfor en utvikling/kursendring er nødvendig. Grafillstipender skal gå til enkeltutøvere, og derfor kreves en stor grad av nærhet mellom søker og virksomheten for at utviklingsstipend skal kunne tildeles, i hovedsak i form av en vesentlig eierinteresse i selskapet.

Dette kan du søke:
Tilskudd til videreutvikling av virksomhet, etablering, utgifter i oppstartsfasen, markedsføring av kompetanse/profesjon, nødvendig utstyr og lignende.

Du kan søke om:
Tilskudd fra kr. 10 000,- til kr. 30 000,-

Etableringsstipend nyutdannet #

Hensikten er å lette overgangen til det profesjonelle yrkeslivet etter gjennomført utdanning på bachelor- eller masternivå innen Grafills fagområder. Søknaden bør inneholde en gjennomtenkt plan for bruk av etableringsstøtten. Etableringsstipend kan søkes inntil to år etter endt utdannelse, og kan kun tildeles utøvere én gang.

Dette kan du søke:
Tilskudd til etablering av egen virksomhet, utgifter i oppstartsfasen, markedsføring av din kompetanse/profesjon, nødvendig utstyr og lignende.

Du kan søke om:
Tilskudd fra kr. 10 000,- til kr. 30 000,-