1. Bedriftens juridiske navn er Grafill – Norsk organisasjon for visuell kommunikasjon, org.nr. 971.001.690, Møllergata 39, 0179 Oslo.

2. Ved kortbetaling belastes ditt kort umiddelbart. Dersom du har valgt periodisk betaling belastes kortet månedlig. Periodisk betaling av medlemskap er kun tilgjengelig ved kortbetaling.

3. Alle priser er oppgitt i norske kroner (NOK). Grafill er ikke mva-pliktig og derfor ikke registrert i mva-registeret. Priser er således oppgitt uten mva, og mva tilkommer heller ikke.

4. Grafills tjenester er av en slik art at tjenesten anses levert når betaling har skjedd. Dersom det unntaksvis er tale om forsendelse av fysiske gjenstander, benyttes alminnelig post om ikke annet er særskilt avtalt.

5. Kjøpte billetter til arrangementer refunderes ikke.

6. Som medlem eller bruker av Grafill er de tjenester som er tilgjengelige for kjøp ikke å anse som forbrukerkjøp, da tjenesten i all hovedsak er knyttet til din utøvelse av næring innen våre profesjoner. Forbrukerlovgivning, herunder forbrukerkjøpsloven og angrerettloven, kommer dermed ikke til anvendelse.

Dette gjelder likevel ikke personlig kjøp av særskilte fysiske produkter som trykk, kataloger, merchandise e.l. i tilknytning til utstilling eller lignende arrangement. I slike tilfeller vil det som hovedregel være rett til avbestilling før levering (forbrukerkjøpsloven § 41), angrerett på 14 dager etter levering (angrerettloven § 34), minimum to måneders reklamasjonsfrist (forbrukerkjøpsloven § 27) mv.

7. Ved kjøp aksepteres samtidig Grafills personvernerklæring.