Vi er her for deg – og gjør det vi kan for å hjelpe i Korona-tiden!

Vi vet at mange av våre medlemmer er bekymret. Mange av oss har vært gjennom flere kriser i livet, men det er vel få som har vært med på noe så stort og omkalfatrende som dette. For mange hoper bekymringene seg nå opp. Her i Grafill er vi opptatt av å holde hjulene i gang slik at vi skal kunne hjelpe dere best mulig gjennom det som nå skjer.

​Lene Renneflott, daglig leder i Grafill (foto Aksel Jermstad)

​Lene Renneflott, daglig leder i Grafill (foto Aksel Jermstad)

Siden forrige onsdag har vi fokusert på følgende tiltak:

1. Begrense smitte – dette er det viktigste samfunnsbidraget akkurat nå!

Her følger vi rådene til myndighetene på helsenorge.no og har derfor avlyst alle arrangementer i hele landet og stengt kontoret og galleriet i Rosenkrantzgate 21. For å overholde sosial distanse jobber alle Grafills ansatte nå på hjemmekontor. Vi er like tilgjengelige på telefon, mail og chat som ellers.

2. Samle og dele informasjon til nytte og hjelp for deg

Vi følger utviklingen i bransjen nøye og ser på hvordan virusspredningen rammer deres arbeidsvilkår. Noen risikerer permisjoner og andre mister oppdrag og dermed inntektsgrunnlaget sitt. Vi vet at situasjonen for mange er uoversiktlig og derfor har vi samlet sammen informasjon som skal være til nytte og hjelp her.

3. Vurderer fortløpende andre tiltak

Grafills styre og administrasjon har migrert til digitale plattformer der vi holder tett kontakt for hele tiden å vurdere om det er andre tiltak vi kan eller bør iverksette for å hjelpe dere. Følg derfor med på våre nettsider og nyhetsbrev. Disse oppdateres jevnlig.

Regjeringens krisepakke
Heldigvis er det bred politisk enighet om strakstiltak nå. Som organisasjon er vi svært glade for at regjeringen viser forståelse for at frilansere og selvstendig næringsdrivende med enkeltmannsforetak i kreative næringer trenger særskilte tiltak. I går ble det blant annet kjent at regjeringen åpner for at frilansere og selvstendig næringsdrivende kan få økonomisk sosialhjelp slik at de som står helt uten inntekt kan få utbetalinger raskt.

Regjeringens strakstiltak vil tre i kraft så fort de vedtas i Stortinget i morgen torsdag 19. mars. NAV jobber også for å få på plass de nødvendige løsningene for å kunne gjøre utbetalinger raskt.

Sammen med våre samarbeidspartnere og søsterorganisasjoner jobber vi også for bransjespesifikke tiltak gjennom Kunstnernettverket, og vi støtter Bokbransjens innspill til Kulturdepartementet. Samtidig følger vi nøye med på det arbeidet som blant annet Innovasjon Norge gjør for å hjelpe næringslivet og rådgi Næringsdepartementet.

Ta vare på hverandre
Den situasjonen vi er i nå påvirker ikke bare vår helsemessige sikkerhet, hverdagen, økonomien og arbeidsvilkårene våre. Den påvirker familiene våre, tankene og følelsene våre. Det kan være veldig mye å ta inn for mange av oss og det er svært forskjellig hvordan vi takler å leve i usikkerhet. Mange kjenner mer på ensomhet enn andre nå.

Vi samarbeider med Mental Helse, som er en del av den norske beredskapstjenesten, og som har lavterskel telefon- og nettjenester for alle som trenger noen å snakke med eller skrive med. De har både en arbeidslivstelefon, der du kan få drøftet arbeidsrelaterte bekymringer og spørsmål og en døgnåpen hjelpetelefon for alle som trenger noen å snakke med. Det er bare å ringe.

Og husk å bry deg, er det noen du er bekymret for er det helt trygt å ringe dem. Kanskje det er det viktigste du gjør i dag?

Videokonferanser kan bidra, ikke bare til å opprettholde sosial kontakt med venner og familie, men kan også bidra til at vi får gjort jobben vår. Vår bransje er heldigvis godt rigget for å kunne jobbe hjemmefra og vi anbefaler alle som kan å gjøre nettopp det. Informasjonsbehovet er stort i samfunnet akkurat nå og våre medlemmer har mye å bidra med. Selv om det vil være et naturlig produktivitetsfall i unntakstilstanden, særlig når mange sjonglerer sykefravær, hjemmeskole og fjernjobbing, anbefaler vi at de som kan fortsetter å jobbe, så godt det lar seg gjøre.

Er du bekymret for konsekvensene Korona-viruset og unntakstilstanden vil ha for dine arbeidsoppdrag og økonomi eller for hva som gjelder for deg hvis dine arbeidsvilkår endrer seg drastisk fremover? Da kan du lene deg på oss. Det er nemlig det vi jobber for. Å hjelpe deg og alle de vi representerer gjennom det som skjer nå og det som kommer – det vi ikke vet hva er.

Lurer du på noe, så ta kontakt! Det er ingen dumme spørsmål og vi jobber for å finne svarene slik at vi alle etter hvert kan komme tilbake til en så vanlig hverdags- og arbeidssituasjon som mulig.

Alt godt i denne krevende tiden,

Lene Renneflott
Daglig leder i Grafill

Grafills temaside om koronavirus og arbeidsliv