Visuelt prisutdeling 2018, foto Alex Asensi

Klikk for å se bildet "09 A0187" i full størrelse

Visuelt prisutdeling 2018, foto Alex Asensi

Klassikerprisen ble første gang delt ut i 2002 og tildeles skapere innen illustrasjon, design, animasjon og visuell kommunikasjon som har holdt høy kvalitet og vært av stor betydning for sitt fag gjennom mange år. Prisvinnere mottar en pengepris, og blir også æresmedlem i Grafill. 

Det er hovedstyret i Grafill som står for utvelgelsen og tildelingen. Har du forslag på kandidater, send det til grafill@grafill.no med en kort begrunnelse.

Oversikt vinnere av Klassikerprisen #