Ny spørreundersøkelse om korona-situasjonen

Vi følger nå opp korona-undersøkelsen fra i vår med en ny. Mye har skjedd på to måneder og vi ønsker et nytt overblikk over hvordan situasjonen er for bransjen vår i dag.

Illustrasjon: Bjørn Brochmann

Illustrasjon: Bjørn Brochmann

For å ha et godt sammenligningsgrunnlag har vi både beholdt spørsmålene fra sist og lagt til noen nye. Det spiller ingen rolle om du svarte sist eller ikke, vi er ute etter å få kartlagt hvordan korona påvirker deg og din arbeidssituasjon akkurat nå.

Forrige spørreundersøkelse gikk ut i overgangen mars/april, her er det vi fant ut den gang.

Håper du kan svare på noen få spørsmål, vi trenger å høre fra så mange som mulig!

Svarfrist onsdag 24. juni 2020.

Svar på undersøkelsen her