Vårt politiske arbeid skal bidra til en bransje det går an å leve av.