Tildeling av stipend
Grafill sender ut mail til alle søkere etter at stipendkomiteen er ferdig med tildelingsarbeidet. Mailen sendes ut innen utgangen av året.

Utbetaling av stipend
Kontakt Grafill for utbetaling av tildelt stipend. Merk at tildelte stipend må kreves utbetalt senest to kalenderår etter tilsagn. Send oss en mail med navn, adresse, hvilket stipend det gjelder, beløp og kontonummer. Sendes til regnskap@grafill.no.

Rapportering
Ved tildeling av stipend kan mottaker bli bedt om å sende sluttrapport til Grafill. En rapport skal inneholde en kort oppsummering av prosjektet, aktiviteten, tiltak eller annet som er gjennomført.

Publisering av stipendprosjekt på grafill.no
Vi er alltid interessert i å formidle gode stipendprosjekt på Grafills nettsider, send oss gjerne noen linjer og bilder om prosjektet. Se eksempler her.

Andre spørsmål
Noe du lurer på om stipendutbetalinger, send en mail til regnskap@grafill.no.