Tildeling av stipend
Grafill sender ut mail til alle søkere etter at stipendkomiteen er ferdig med tildelingsarbeidet, og stipendmottakere vil få et eget tilsagnsbrev med detaljer for utbetaling. Mailen sendes ut innen utgangen av året.

Utbetaling av stipend
Stipend utbetales to ganger i året (februar og august). Merk at tildelte stipend i 2023 må kreves utbetalt senest 2025.

Rapportering
Stipendmottakere i 2023 skal sende inn en sluttrapport til Grafill senest desember 2026. Rapporten skal kort oppsummere hvordan stipendet er benyttet.

Andre spørsmål
Noe du lurer på om stipendutbetalinger, send en mail til regnskap@grafill.no.

Gå til skjema for utbetaling og rapportering (logg inn)