Andre koronabølge slår over oss, men vi står på!

Så sitter vi på hjemmekontor igjen da. De fleste av oss i hvert fall. Den optimismen og engasjementet vi hadde for å slå ned viruset mens det gikk mot lysere tider er ikke helt den samme nå. Det er mye som peker på at det er tyngre for folk denne runden. Grafill er dedikert til å jobbe for at alle designere og illustratører skal klare seg gjennom koronakrisen.

Novemberhilsen fra Lene, her på hjemmekontor i møte med sine ansatte.

Novemberhilsen fra Lene, her på hjemmekontor i møte med sine ansatte.

Tredje runde med koronaundersøkelse
Når vi skal fortelle medier og myndigheter hvordan det går med designbransjen må vi være konkrete. Og da trenger vi gode data. For å kartlegge hva denne runden betyr for arbeidsforhold og oppdragsmengde sender vi ut vår tredje koronaundersøkelse denne uken. Vi tar rett og slett pulsen på bransjen igjen.

Vi ber derfor alle som kan om å svare på spørreskjema!

Hva skjer med motivasjon og samarbeid nå?
Jeg har alltid vært både faglig og profesjonelt opptatt av hva som skal til for at kreative kunnskapsarbeidere lykkes. Med min bakgrunn i organisasjonspsykologi, strategisk ledelse og HR er jeg derfor særlig opptatt av hva som skjer med folk når de møter motgang eller står i endringsprosesser. Jeg leser mye om hvordan krisen påvirker folk. Dessverre er det lite forskning på feltet ennå. Vi står jo fortsatt midt i det.

Fra mitt tidligere arbeid kjenner jeg likevel godt til de potensielle skadevirkningene det har på folk å være langvarig permittert, arbeidsledig eller å bli stående uten oppdrag og inntekt som enkeltmannsforetak eller frilanser. Derfor spør vi flere spørsmål om hvordan folk har det i denne runden. Er det demotiverende på hjemmekontor? Hvordan er det med kommunikasjon og samarbeid? Er folk fortsatt permitterte eller redde for å miste jobben?

Grafill har siden i våres hatt fokus på psykisk helse og samarbeider med Mental Helse Norge. Da Grafill Illustrasjon inviterte til digital prat om kreative yrker og mental helse i anledning verdensdagen for psykisk helse ble streamen fulgt av over 200 personer, og mange har sett den i etterkant.

Selvfølgelig vil vi også gjerne høre om oppturer! Og er det flere som opplever oppgang i oppdrag eller økonomi så vil vi ikke bare høre om det, vi vil fortelle om det også. Det er motiverende å høre at ikke alt er mørkt og trist. Det er viktig med håp nå og viktig å huske at etter mørke kommer det alltid lys.

Er det jobber til studenter og nyutdannede?
Vi må ikke glemme de unge. Vi trenger å kartlegge hvordan studenter og nyutdannede har det akkurat nå. Vi får flere tilbakemeldinger om at det oppleves som mer håpløst enn noensinne å skulle klare å leve av et kreativt yrke og komme inn i bransjen. Og vi vet fra flere studentkartlegginger at særlig de unge opplever krisen som tung og vanskelig.

Hva kan bransjen gjøre for å sikre at våre unge lovende ikke mister troen og dropper ut? Det å skulle gå inn i en jobbsøkerprosess eller selge tjenestene sine etter endt studie er både skummelt og vanskelig. Særlig når man skal inn i en så spennende og krevende bransje som vår. Er man i tillegg isolert under en pandemi er det vanskeligere enn noen gang å vite hvor og hvordan man skal begynne. Vi håper derfor at bransjen husker på å inkludere de unge lovende nå. Gi dem muligheter, ta dere tid til å gi dem tilbakemeldinger og gode råd om hva som skal til for å lykkes.

De siste årene har det vært flere jobbmuligheter for designere enn noen gang før. For de som kan design for digitale flater hører vi stadig oftere om kandidater som har jobb før de er ferdig med masterstudiet. Det er noe av grunnen til at Arkitektur- og designhøyskolen fikk tilsagn om hele 30 nye studieplasser innen design for koronahøsten 2020.

Vi vet ikke hvordan pandemien vil ramme bransjen i det lange løp, men vi kan allerede nå jobbe for at avgangskullene ikke mister motet. Og for at bransjen ikke mister dem!

Flere offentlige anbud, men press på rettigheter og leveransevilkår
Grafill får stadig flere henvendelser om press på rettigheter og leveransevilkår innen våre fag. Vi ser med bekymring på det økte presset for å gi fra seg opphavsretten uten at det er nødvendig og reagerer på «buy out» kontrakter i alle typer oppdrag, men særlig i anbudsutlysninger fra offentlig sektor. Grafill når i mange tilfeller frem med å få endret vilkår i konkurranser og anbud når vi tar kontakt.

Samtidig har vi gode venner i offentlig sektor også. Flere er profesjonelle kjøpere av designtjenester, med mange dyktige designere internt. Under første koronabølge var vi takknemlig til NRK som delte hva de gjorde for å holde designprosjektene i gang. Vi appellerte også til offentlig sektor om å både holde hjulene i gang og legge ut flere designanbud. Vi får inntrykk av at det for tiden legges ut flere anbud og oppdrag. Noe av det vi håper på å finne ut med koronaundersøkelsen vår er om det stemmer og hvordan markedet er akkurat nå. Har det tatt seg opp eller går det nedover igjen?

Hva gjør Grafill for bokillustratører, designere og tegneserieskapere?
Siden 2018 har Grafill jobbet kontinuerlig med tiltakene i handlingsplan for de som jobber med bøker. I år viste inntektsundersøkelsen vår igjen at denne gruppen er blant Norges lavest lønnede. Men, det går fremover!

Nærings- og fiskeridepartementet behandler nå vår søknad om at bokillustratører og -designere må få samme unntak som forfattere og illustratører fra konkurranseloven. Dette har Grafill jobbet for i lengre tid sammen med ekspert på konkurranserett Professor Erling Hjelmeng og vi har fått med oss Norske billedkunstnere som også representerer Tegnerforbundet.

Det trengs fortsatt flere midler i tegneseriepotten, men det er grunn til å være optimistisk for visuell litteratur i Kulturrådet på flere fronter. Interessen for visuell litteratur er stor! Streamingen av fagdagen for Årets vakreste Bøker ble fulgt av over 400 personer og under prisutdelingen takket vi de norske forlagene for at de har holdt bokprosjektene i gang gjennom krisen.

Å være (fjern)leder i krisetider
Og helt til slutt vil jeg holde en liten appell for de ekstra slitne lederne i små byråer og store organisasjoner. En appell for ledere av alle slag i bransjen. Både de på toppen, de imellom, de som leder teamene og de som leder prosjektene. Og så må vi ikke glemme lærerne i utdanningsinstitusjonene våre! Det å lede de unge nå er ekstra viktig og ekstra krevende. Særlig når man skal fjernundervise i kreative fag.

Det er alltid krevende å lede, og aldri er det vanskeligere enn i tider med mye usikkerhet. Ekspertene sier at tillitsbasert ledelse er det som gjelder nå, men at det er vanskeligere enn noen gang. Når vi er inne i andre koronabølge er det klart det er mange som synes det er tungt å måtte jobbe hjemmefra igjen. Det kan få konsekvenser både for kommunikasjon og samarbeid mellom ansatte og leder, lærer og student, innad i team og grupper, men også opp mot kunder.

Presset på ledere øker fra alle hold i krisetider. De skal passe på folk, økonomi og leveranser mens alt flyter. Husk at alle har det vanskelig nå, folkens, både ledere, ansatte, studenter og de som jobber for seg selv. Da er det ekstra viktig at vi er rause og legger godvilja til for å sikre så god kommunikasjon og så få misforståelser som mulig. Sammen er vi en robust og god bransje. Verden har aldri vært så visuell og det vil være stort behov for våre tjenester i lang tid fremover. La oss stå sterke og samlet nå. Mangfold er alltid viktig og vi må inkludere flest mulig. Også i krisetider. Det vinner vi alle på i lengden.

Husk at Grafill er der for deg og vær aldri redd for å ta kontakt! Vi fortsetter å jobbe for deg og informere om krisepakker og tiltak fra regjeringen.

Selv om det er litt mørkt til tider, blir det alltid lysere igjen.

Alt godt,
Lene
Daglig leder Grafill