Grafills styrer, utvalg og komiteer velges av generalforsamlingen som er organisasjonens høyeste myndighet. Generalforsamlingen avholdes hvert år innen utgangen av mai.

Grafills hovedstyre leder foreningens arbeid i henhold til vedtektene. Hovedstyret utarbeider strategi og budsjett til godkjenning på generalforsamlingen.

 • Kjell Ekhorn, styreleder - kjell@anti.as
 • Bjørn Ivar Thomassen, nestleder - bjorn@kindnorway.com
 • Veslemøy Holt - veslemoy@holtpaulsen.no
 • Helge Persen - helge@tank.no
 • Anders Fabritius - anders@racecar.no
 • Randi Larsen - randi@studiolarsen.no
 • Cecilie Maurud Barstad - gillesandcecilie@me.com
 • Ragnhild Norgård, vara med møteplikt, ragnhild.nordgard@gmail.com
 • Sara Risvåg, vara uten møteplikt, sara.risvaag@gmail.com

Styret Grafill Fond forvalter vederlag for sekundærbruk av illustrasjoner, grafisk design, interaksjonsdesign, animasjon og tegneserier. Vederlaget mottas som følge av kollektive avtaler som for eksempel fotokopiering, utskrift fra internett, digital lagring og presentasjon. Fondet forvalter likeledes vederlag for bruk av utøvernes arbeider i norske bibliotek, utbetalt gjennom Lov om bibliotekvederlag.

 • Vera Pahle, leder
 • Torgeir Hjetland
 • Maria Sætre
 • Trond Bredesen
 • Halvor Nordrum, vara

Valgkomitéen 
innstiller kandidater til Grafills hovedstyre og styret I Grafill Fond, som blir vedtatt på generalforsamlingen.

 • Dag Solhaug Laska
 • Cathrine Louise Finstad
 • Lotte Grønnberg
 • Sylvia Stølan

Kontrollutvalget skal foreta løpende vurdering av hovedstyrets virksomhet og økonomiske disposisjoner.

 • Ashley Booth
 • Goedele Teirlinck

Stipendkomiteen er ansvarlig for gjennomføring av den årlige stipendbehandlingen (unntatt utstillingsstipendene i R21 som behandles av et eget utstillingsutvalg).

 • Linn Eriksen
 • Rashid Akrim
 • Frode Skaren
 • Kristin Roskifte
 • Kristian Pedersen
 • Anna Fiske, første vara
 • Thomas Sørlie Hansen, andre vara