Grafills styrer og komiteer velges av generalforsamlingen som organisasjonens høyeste myndighet. Generalforsamlingen avholdes hvert år innen utgangen av mai (her er referat fra generalforsamling 2019). Les mer om organisasjonen i Grafills vedtekter.

Grafills hovedstyre leder foreningens arbeid i henhold til vedtektene. Hovedstyret utarbeider strategi og budsjett til godkjenning på generalforsamlingen.

 • Kjell Ekhorn, styreleder - kjell@anti.as
 • Helge Persen, nestleder - helge@tank.no
 • Aslak Gurholt Rønsen - aslak@yokoland.com
 • Anders Fabritius - anders@racecar.no
 • Veslemøy Holt - veslemoy@holtpaulsen.no
 • Randi Larsen - randi@studiolarsen.no
 • Bjørn Ivar Thomassen - bjorn@blake.no
 • Ragnhild Norgård, vara med møteplikt, ragnhild.nordgard@gmail.com
 • Sara Risvåg, vara uten møteplikt, sara.risvaag@gmail.com

Styret Grafill Fond forvalter vederlag for sekundærbruk av illustrasjoner, grafisk design, interaksjonsdesign, animasjon og tegneserier. Vederlaget mottas som følge av kollektive avtaler som for eksempel fotokopiering, utskrift fra internett, digital lagring og presentasjon. Fondet forvalter likeledes vederlag for bruk av utøvernes arbeider i norske bibliotek, utbetalt gjennom Lov om bibliotekvederlag.

 • Vera Pahle, leder
 • Torgeir Hjetland
 • Maria Sætre
 • Trond Bredesen
 • Dag Solhaug Laska

Valgkomitéen 
innstiller kandidater til Grafills hovedstyre og styret I Grafill Fond, som blir vedtatt på generalforsamlingen.

 • Dag Solhaug Laska
 • Randi Hobøl
 • Lotte Grønnberg
 • Cathrine Louise Finstad

Kontrollutvalget skal foreta løpende vurdering av hovedstyrets virksomhet og økonomiske disposisjoner.

 • Magne Hopp
 • Marius Renberg

Stipendkomiteen er ansvarlig for gjennomføring av den årlige stipendbehandlingen (unntatt utstillingsstipendene i R21 som behandles av et eget utstillingsutvalg).

 • Per Kristian Stoveland
 • Rashid Akrim
 • Frode Skaren
 • Aud Gloppen
 • Linn Eriksen
 • Hanna Munkeby, vara
 • Bjørnar Pedersen, vara