Grafills styrer, utvalg og komiteer velges av generalforsamlingen som er organisasjonens høyeste myndighet. Generalforsamlingen avholdes hvert år innen utgangen av mai.

Grafills hovedstyre for 2023, fra venstre styreleder Behnam Farazollahi, Bjørn Ivar Thomassen, Tine Moe Løvberg, Sara Risvåg, Synnøve Hungnes og Kim Holm (Helge Persen, Cecilie Maurud Barstad og Ragnhild Nordgård var ikke tilstede), fotograf Alex Asensi.

Klikk for å se bildet "09 A0056 Photo by Alex Asensi" i full størrelse

Grafills hovedstyre for 2023, fra venstre styreleder Behnam Farazollahi, Bjørn Ivar Thomassen, Tine Moe Løvberg, Sara Risvåg, Synnøve Hungnes og Kim Holm (Helge Persen, Cecilie Maurud Barstad og Ragnhild Nordgård var ikke tilstede), fotograf Alex Asensi.

Grafills hovedstyre leder foreningens arbeid i henhold til vedtektene. Hovedstyret utarbeider strategi og budsjett til godkjenning på generalforsamlingen.

 • Behnam Farazollahi, styreleder - behnamfarazollahi@gmail.com
 • Bjørn Ivar Thomassen, nestleder - bjorn@kindnorway.com
 • Helge Persen - helge@tank.no
 • Cecilie Maurud Barstad - gillesandcecilie@me.com
 • Kim Holm - kim@kimholm.com
 • Synnøve Hungnes - synnove@kreatoriet.no
 • Tine Moe Løvberg
 • Ragnhild Nordgård, vara med møteplikt - ragnhild.nordgard@bekk.no
 • Sara Risvåg, vara uten møteplikt - sara.risvaag@gmail.com

Styret Grafill Fond forvalter vederlag for sekundærbruk av illustrasjoner, grafisk design, interaksjonsdesign, animasjon og tegneserier. Vederlaget mottas som følge av kollektive avtaler som for eksempel fotokopiering, utskrift fra internett, digital lagring og presentasjon. Fondet forvalter likeledes vederlag for bruk av utøvernes arbeider i norske bibliotek, utbetalt gjennom Lov om bibliotekvederlag.

 • Torgeir Hjetland
 • Maria Sætre
 • Mikkel Cornelius Lehne
 • Erik Ødegaard
 • Halvor Nordrum, vara

Valgkomitéen innstiller kandidater til Grafills hovedstyre og styret I Grafill Fond, som blir vedtatt på generalforsamlingen.

 • Tobias Apelgren
 • Listya Amelia
 • Trond Bredesen
 • Anders Fabritius

Kontrollutvalget skal foreta løpende vurdering av hovedstyrets virksomhet og økonomiske disposisjoner.

 • Ashley Booth
 • Sunniva Djupedal

Stipendkomiteen er ansvarlig for gjennomføring av den årlige stipendbehandlingen.

 • Kristin Roskifte
 • Kristian Pedersen
 • Eivind Stoud Platou
 • Åge Peterson
 • Marius Sunde
 • Anna Fiske, første vara
 • Thomas Sørlie Hansen, andre vara