Grafills styrer, utvalg og komiteer velges av generalforsamlingen som er organisasjonens høyeste myndighet. Generalforsamlingen avholdes hvert år innen utgangen av mai.

Grafills hovedstyre, fra venstre Bjørn Ivar Thomassen, Kim Holm, Sara Risvåg, Ragnhild Nordgård, Helge Persen, Cecilie Maurud Barstad, Behnam Farazollahi, Synnøve Hungnes og Randi Larsen (foto Jonathan C. Vivaas Kise).

Klikk for å se bildet "Hovedstyre 2022" i full størrelse

Grafills hovedstyre, fra venstre Bjørn Ivar Thomassen, Kim Holm, Sara Risvåg, Ragnhild Nordgård, Helge Persen, Cecilie Maurud Barstad, Behnam Farazollahi, Synnøve Hungnes og Randi Larsen (foto Jonathan C. Vivaas Kise).

Grafills hovedstyre leder foreningens arbeid i henhold til vedtektene. Hovedstyret utarbeider strategi og budsjett til godkjenning på generalforsamlingen.

 • Behnam Farazollahi, styreleder - behnamfarazollahi@gmail.com
 • Bjørn Ivar Thomassen, nestleder - bjorn@kindnorway.com
 • Randi Larsen - randi@studiolarsen.no
 • Helge Persen - helge@tank.no
 • Cecilie Maurud Barstad - gillesandcecilie@me.com
 • Kim Holm - kim@kimholm.com
 • Synnøve Hungnes - synnove@kreatoriet.no
 • Ragnhild Nordgård, vara med møteplikt - ragnhild.nordgard@bekk.no
 • Sara Risvåg, vara uten møteplikt - sara.risvaag@gmail.com

Styret Grafill Fond forvalter vederlag for sekundærbruk av illustrasjoner, grafisk design, interaksjonsdesign, animasjon og tegneserier. Vederlaget mottas som følge av kollektive avtaler som for eksempel fotokopiering, utskrift fra internett, digital lagring og presentasjon. Fondet forvalter likeledes vederlag for bruk av utøvernes arbeider i norske bibliotek, utbetalt gjennom Lov om bibliotekvederlag.

 • Vera Pahle, leder
 • Torgeir Hjetland
 • Maria Sætre
 • Trond Bredesen
 • Halvor Nordrum, vara

Valgkomitéen 
innstiller kandidater til Grafills hovedstyre og styret I Grafill Fond, som blir vedtatt på generalforsamlingen.

 • Cathrine Louise Finstad
 • Sylvia Stølan
 • Tobias Apelgren
 • Listya Amelia

Kontrollutvalget skal foreta løpende vurdering av hovedstyrets virksomhet og økonomiske disposisjoner.

 • Ashley Booth
 • Goedele Teirlinck

Stipendkomiteen er ansvarlig for gjennomføring av den årlige stipendbehandlingen.

 • Linn Eriksen
 • Kristin Roskifte
 • Kristian Pedersen
 • Eivind Stoud Platou
 • Åge Peterson
 • Anna Fiske, første vara
 • Thomas Sørlie Hansen, andre vara