Klikk for å se bildet "Grafill Hovedstyre 2017" i full størrelse

Grafills hovedstyre 2017 - fra venstre Veslemøy, Fredrik, Dag, Anders, Truls, Eivind, Cathrine og Randi (foto Johs Bøe)

Generalforsamlingen er Grafills høyeste myndighet og avholdes hvert år innen utgangen av mai. 

Grafills hovedstyre leder foreningens arbeid i henhold til vedtektene. Hovedstyret utarbeider strategi og budsjett til godkjenning på generalforsamlingen. 

 • Cathrine Louise Finstad, styreleder, mobil 920 21 539 - cathrine@desillustrert.no
 • Dag Solhaug Laska, nestleder - dag@bleed.no
 • Aslak Gurholt Rønsen - aslak@yokoland.com
 • Anders Fabritius - anders@racecar.no
 • Veslemøy Holt - veslemoy@holtpaulsen.no
 • Eivind Vetlesen - eivindvetlesen@gmail.com
 • Randi Larsen - randi@studiolarsen.no
 • Truls Indrearne, vara - truls@haltenbanken.no
 • Fredrik Eive Refsli, vara - fredrik.refsli@kristiania.no

Styret Grafill Fond forvalter vederlag for sekundærbruk av illustrasjoner, grafisk design, interaksjonsdesign, animasjon og tegneserier. Vederlaget mottas som følge av kollektive avtaler som for eksempel fotokopiering, utskrift fra internett, digital lagring og presentasjon. Fondet forvalter likeledes vederlag for bruk av utøvernes arbeider i norske bibliotek, utbetalt gjennom Lov om bibliotekvederlag. 

 • Vera Pahle, leder
 • Morten Budeng
 • Nina Klausen
 • Trond Bredesen
 • Torgeir Hjetland

Valgkomitéen 
innstiller kandidater til Grafills hovedstyre og styret I Grafill Fond, som blir vedtatt på generalforsamlingen.

 • Harald Nordberg
 • Christina Magnussen
 • Morten Budeng
 • Randi Hobøl

Kontrollutvalget skal foreta løpende vurdering av hovedstyrets virksomhet og økonomiske disposisjoner.

 • Magne Hopp
 • Marius Renberg

Stipendkomiteen er ansvarlig for planlegging, behandling og gjennomføring av den årlige stipendbehandlingen. Velges av generalforsamlingen.

 • Andreas Berg
 • Inga Sætre
 • Tonje Holand
 • Ingvil Marstein
 • Per Kristian Stoveland
 • Hanna Munkeby, vara
 • Bjørnar Pedersen, vara

Utstillingsutvalget
 behandler R21-stipend og består av representanter fra våre faggrupper.