Generalforsamlingen er Grafills høyeste myndighet og vedtar budsjett, vedtekter, og velger organisasjonens styrer og komiteer. Generalforsamlingen avholdes hvert år innen utgangen av mai, her er referat fra generalforsamling 2018. Les mer om organisasjonen i Grafills vedtekter.

Klikk for å se bildet "Cermaq Dsf2072" i full størrelse

Grafills hovedstyre 2018, øverst fra venstre: Aslak Gurholt Rønsen, Eivind Vetlesen, Bjørn Ivar Thomassen, Anders Fabritius, Randi Larsen, Helge Persen, Lene Renneflott, Cathrine Louise Finstad, Veslemøy Holt (foto Aksel Jermstad)

Grafills hovedstyre leder foreningens arbeid i henhold til vedtektene. Hovedstyret utarbeider strategi og budsjett til godkjenning på generalforsamlingen.

 • Cathrine Louise Finstad, styreleder, mobil 920 21 539 - cathrine@desillustrert.no
 • Aslak Gurholt Rønsen - aslak@yokoland.com
 • Anders Fabritius - anders@racecar.no
 • Veslemøy Holt - veslemoy@holtpaulsen.no
 • Eivind Vetlesen - eivindvetlesen@gmail.com
 • Randi Larsen - randi@studiolarsen.no
 • Helge Persen - helge@tank.no
 • Bjørn Ivar Thomassen, vara med møteplikt - bjorn@blake.no
 • Fredrik Eive Refsli, vara uten møteplikt - fredrik.refsli@kristiania.no

Styret Grafill Fond forvalter vederlag for sekundærbruk av illustrasjoner, grafisk design, interaksjonsdesign, animasjon og tegneserier. Vederlaget mottas som følge av kollektive avtaler som for eksempel fotokopiering, utskrift fra internett, digital lagring og presentasjon. Fondet forvalter likeledes vederlag for bruk av utøvernes arbeider i norske bibliotek, utbetalt gjennom Lov om bibliotekvederlag.

 • Vera Pahle, leder
 • Torgeir Hjetland
 • Maria Sætre
 • Trond Bredesen
 • Dag Solhaug Laska

Valgkomitéen 
innstiller kandidater til Grafills hovedstyre og styret I Grafill Fond, som blir vedtatt på generalforsamlingen.

 • Dag Solhaug Laska
 • Christina Magnussen
 • Randi Hobøl
 • Lotte Grønnberg

Kontrollutvalget skal foreta løpende vurdering av hovedstyrets virksomhet og økonomiske disposisjoner.

 • Magne Hopp
 • Marius Renberg

Stipendkomiteen er ansvarlig for gjennomføring av den årlige stipendbehandlingen. Velges av generalforsamlingen.

 • Per Kristian Stoveland
 • Andreas Berg
 • Rashid Akrim
 • Frode Skaren
 • Aud Gloppen
 • Hanna Munkeby, vara
 • Bjørnar Pedersen, vara

Utstillingsutvalget
 behandler R21-stipend og består av representanter fra våre faggrupper.