Kartlegging runde 3: Hvordan påvirker koronakrisen utøverne og bransjen vår nå?

Grafill jobber for at designere og illustratører skal komme trygt gjennom koronakrisen. Derfor kartlegger vi hvordan koronakrisen påvirker utøverne og bransjen i den fasen vi er i nå. Når medier og myndigheter kontakter oss for å spørre hvordan bransjen klarer seg i koronatiden, er det viktig å ha konkrete svar.

Illustrasjon: Bjørn Brochmann

Illustrasjon: Bjørn Brochmann

I april og juni sendte vi ut undersøkelser fordi det var stor usikkerhet om hvordan koronapandemien ville påvirke vår bransje. Nå er er det igjen nye nasjonale innstramminger for å få kontroll på smitten. Mye har skjedd siden vår siste kartlegging og vi ønsker å få et nytt overblikk. Håper derfor at du kan svare på noen få spørsmål.

For å ha et godt sammenligningsgrunnlag har vi både beholdt spørsmålene fra sist og lagt til noen nye. Det spiller ingen rolle om du svarte forrige gang eller ikke, vi er ute etter å få kartlagt hvordan korona påvirker deg og din arbeidssituasjon akkurat nå.

Første koronaundersøkelse ble gjennomført på våren, her er det vi fant ut den gang.
Andre koronaundersøkelse gikk ut i sommer, her er funn fra den undersøkelsen.

Vi ønsker svar fra så mange som mulig!

Svar på undersøkelsen her

Svarfrist onsdag 2. desember.

Temaside om koronavirus og arbeidsliv