Alle yrkesaktive, profesjonelle utøvere innen design, illustrasjon og annen visuell kommunikasjon kan søke Grafillstipend. Du kan søke tilskudd til ulike typer prosjektstipend, reisestipend, kompetanse- og fagutviklingsstipend, virksomhetsutviklingsstipend, etableringsstipend, utstillingsstipend og aktivitetsstipend.

Grafill deler årlig ut stipendmidler. Hensikten er å gi finansiell støtte til å utvikle egen kreativ virksomhet, skape nye verk, forske på og formidle fagene vi forvalter. Alle yrkesaktive innen våre fagområder kan søke, det er ingen krav til medlemskap i Grafill.

Stipendrammen er i 2022 kroner 4 850 000,- I tillegg kommer tidligere stipend-tildelinger det ikke er gjort krav på.

Stipendordningen til Grafill finansieres av de kollektive vederlagsmidlene vi mottar fra Kopinor og Norwaco, samt av Bibliotekvederlaget. De kollektive midlene skal gå tilbake i det kulturelle økosystemet for å skape ny kultur, i form av kollektive tiltak (kurs, rådgivning, møteplasser eller lignende) eller individuelle tiltak (direkte støtte og stipender).

Kopinor- og Norwaco-midlene er kollektive vederlagsmidler (opphavsrettsinntekter) fra bruk av vernet materiale på områder der Kopinor og Norwaco har avtaler. Disse avtalene gir brukerne en rett til å utnytte en bolk av opphavsrettigheter mot at det betales vederlag. Inntektene fra disse avtalene kan imidlertid ikke individualiseres. Det finnes for eksempel ingen eksakt oversikt over alle kopier som tas i skoleverket, eller hvem som har rettigheter i disse kopiene. Vederlagsmidlene fordeles derfor mellom de ulike organisasjonene etter hvilke rettigheter de representerer. Midlene Grafill mottar skal derfor kompensere hele det kollektivet av rettighetshavere som vi representerer: illustratører, tegneserieskapere, animatører, grafiske designere, digitaldesignere og tjenestedesignere, uavhengig av eventuell organisasjonstilknytning.

Bibliotekvederlaget er et mer rendyrket kulturpolitisk virkemiddel hvor det eksplisitt fremgår i retningslinjene at bruken av midlene ikke skal knyttes til utnyttelsen av arbeidet til den enkelte opphavsmann. De skal derimot stimulere skapende virksomhet til å arbeide videre med nye prosjekter.