Hver høst utlyser Grafill stipend som alle yrkesaktive, profesjonelle skapere innen design, illustrasjon og annen visuell kommunikasjon kan søke på. Det er ingen krav til medlemskap i Grafill for å få stipend, og man kan søke tilskudd til ulike prosjekter, reiser, kompetanse- og fagutvikling, virksomhetsutvikling, etablering, utstillinger og aktiviteter. 

Søknadsportalen er åpen i perioden 2.–31. oktober 2023.

I år er det en stipendramme på nærmere 5 000 000,- Stipendordningen finansieres av de kollektive vederlagsmidlene vi mottar fra Kopinor og Norwaco, samt av Bibliotekvederlaget. De kollektive midlene skal gå tilbake i det kulturelle økosystemet for å skape ny kultur, i form av kollektive tiltak (kurs, rådgivning, møteplasser eller lignende) eller individuelle tiltak (direkte støtte og stipender).