Grafillstipend skal gi finansiell støtte til å utvikle egen kreativ virksomhet, skape nye verk, forske på og formidle fagene vi forvalter. 

Du kan søke tilskudd til ulike prosjekter, reiser, kompetanse- og fagutvikling, virksomhetsutvikling, etablering, utstillinger og aktiviteter.

Du må være yrkesaktiv, profesjonell skaper innen design, illustrasjon og annen visuell kommunikasjon for å søke Grafillstipend.

Stipendordningen finansieres av de kollektive vederlagsmidlene vi mottar fra Kopinor og Norwaco, samt av Bibliotekvederlaget. De kollektive midlene skal gå tilbake i det kulturelle økosystemet for å skape ny kultur, i form av kollektive tiltak (kurs, rådgivning, møteplasser eller lignende) eller individuelle tiltak (direkte støtte og stipender). 

I 2023 var det en stipendramme på nærmere 5 000 000,-

Neste søknadsperiode er oktober 2024.