Bokbransjen sammen om digital krisepakke

Skoler, elever og studenter får nå frem til sommeren tilgang til alle pliktavleverte bøker, aviser og tidsskrift som finnes digitalt i Nasjonalbibliotekets samling.

Foto: Nasjonalbiblioteket (nb.no)

Foto: Nasjonalbiblioteket (nb.no)

– Unntakstilstander krever unntaksløsninger og derfor har Nasjonalbiblioteket vært i dialog med bokbransjen og Kopinor over helgen for å finne en midlertidig løsning for å gi norske skoleelever, studenter og lærere digital tilgang til Nasjonalbibliotekets bøker når de nå sitter Korona-faste. Denne midlertidige ordningen omfatter pliktavleverte bøker. Nasjonalbiblioteket betaler for dette til Kopinor og midlene fordeles videre til organisasjonene som representerer utøverne. Den eneste og beste løsningen under forholdene er at disse midlene kommer Korona-rammede utøvere til gode. For Grafill betyr det noen få men vitkige ekstramidler til utøverne vi representerer og en helt nødvendig mulighet for landets mange hjemmeskoler til å få tilgang på biblioteksbøker selv om bibliotekene nå er stengt, sier Lene Renneflott, daglig leder i Grafill.

Kopinor har på vegne av forfattere, forleggere og andre rettighetshavere tidligere forhandlet fram en avtale som gir alle i Norge tilgang til bøker utgitt fram til 2000. Nå er det inngått en midlertidig avtale frem til sommeren som også vil omfatte nyere bøker.

– Koronakrisen krever ekstraordinære tiltak og vilje til løsninger, uttaler Kopinors adm. direktør Yngve Slettholm på Kopinor sine nettsider.

Slettholm regner med at en midlertidig avtale om tilgang til bøker for elever og studenter er på plass i løpet av få dager.

Kulturdepartementet og Nasjonalbiblioteket presenterte 23. mars en digital krisepakke på 30 millioner som skal sikre både et digitalt bibliotekstilbud og gi elever og studenter gratis digital tilgang til Nasjonalbibliotekets boksamling hjemmefra.

– Dette er en digital krisepakke som sikrer folk tilgang til bøker og bibliotektjenester, men det er også en dugnad. Vi vil gjerne berømme bokbransjen som bidrar til denne dugnaden for å sikre skolelever, studenter og alle andre et bibliotektilbud mens Norge er stengt ned, sier kultur- og likestillingsminster Abid Raja og nasjonalbibliotekar Aslak Sira Myhre til Aftenposten.

Her er tiltakene:

20 av millionene blir tilført folkebibliotekene for innkjøp av flere e-bøker.

Nasjonalbiblioteket omdisponerer noen av tippemidlene i år til tilskudd til digital formidling og arrangementer på digitale plattformer. Dette vil både øke bibliotekets tilbud og gi inntekter til forfattere og andre som deltar.

Tilgang til pliktavlevert materiale via Nasjonalbiblioteket til forskning og dokumentasjon og annen bruk. Dette gjelder brukere som vanligvis får tilgang via bibliotek. De to lisenstilgangene som er hjemlet i pliktavleveringsloven utvides til fire, som Nasjonalbiblioteket vil administrere via søknad. Utvidelsen av antall lisenser skjer som en del av avtalen med forleggere og forfattere.

Alt digitalt pliktavlevert materiale i Nasjonalbibliotekets samling vil bli gjort tilgjengelig for skoler, elever og studenter. Tilgangen vil kreve innlogging via Feide-systemet. Nasjonalbiblioteket og utdanningsdirektoratet betaler til sammen tre millioner for denne ekstraordinære tilgangen som er ment å erstatte bibliotektjenestene i landets skoler.

Gå til Nasjonalbibliotekets nettbibliotek

Grafills temaside om koronavirus og arbeidsliv