1. Brukere og medlemmer

Alle som ønsker å søke om stipender, delta i våre konkurranser, kjøpe billetter til våre arrangementer e.l. må opprette en brukerprofil.

Det er ikke nødvendig å være medlem i Grafill for å opprette en brukerprofil, og opprettelse av brukerprofilen medfører heller ikke noen innmelding i organisasjonen. Dersom du ønsker å bli medlem i Grafill, må du aktivt velge dette.

Bedrifter som ønsker å administrere firmamedlemskap for sine ansatte oppretter en særskilt brukerprofil for bedriften.

Velger du å søke om medlemskap i Grafill, forplikter du deg samtidig til Grafills vedtekter. Blant annet forplikter du deg til å betale en årlig kontingent, fastsatt av Grafills generalforsamling.

Dersom du ønsker å avslutte medlemskapet i Grafill, gjør du dette i brukerprofilen din. I samsvar med våre vedtekter pkt. 6.1 varer likevel medlemskapet ut resten av kalenderåret. Dermed vil du også være forpliktet til å betale kontingent ut året.

2. Brukerdata

Vi lagrer informasjon du har oppgitt i forbindelse med opprettelse av bruker- eller medlemsprofilen inntil du aktivt sletter den i samsvar med vår personvernerklæring.

Du endrer og sletter selv informasjon endrer ved å logge inn i din profil. Når du endrer lagret informasjon, overskriver du samtidig den informasjonen som tidligere var registrert. Dette gjelder likevel ikke eventuelle back-up-kopier av slik informasjon. Disse slettes innen 12 måneder.

Visse typer personinformasjon er nødvendige for å opprette og identifisere våre brukere. Slik nødvendig informasjon er markert inne i profilen. Denne informasjonen kan kun slettes sammen med brukerprofilen. Du kan slette profilen din i valgpanelet når du er innlogget. Alternativt kan du sende oss et signert brev med kopi av legitimasjon, så sletter vi profilen for deg.

Manglende betaling av medlemskontingent medfører ikke at profilen din slettes, med mindre du selv ber om det og samtidig sørger for å betale utestående krav.

3. Utsendelse av informasjon

Ved å opprette en bruker, samtykker du til å motta informasjon fra oss i samsvar med vår personvernerklæring.