Grafill jobber for å styrke dine rammebetingelsene som utøver, og skape viktige arenaer for inspirasjon, engasjement og sosialt og faglig fellesskap. 

Som medlem i Grafill blir du del av et nettverk med profesjonelle utøvere og studenter innen fagområder som grafisk design, illustrasjon, animasjonsdesign, tegneserieskaping, tjenestedesign og digital design. Som medlem i Grafill har du tilgang på en rekke gode medlemsfordeler. Du kan engasjere deg i våre faggrupper og lokallag. Som medlem har du stemmerett i organisasjonens organer og mulighet for å inneha verv. 

For å bli medlem må du ha minimum bachelorgrad innen relevante fag, eller kunne dokumentere minimum tre års relevant arbeidserfaring. Studenter innen relevante fag kan søke studentmedlemskap, et studentmedlemskap kan vare i inntil to år etter avsluttet utdanning. Assosierte medlemmer kan ikke inneha verv i Grafill.

Bli medlem - sammen er vi sterkere!