Regler

Hvordan melde på bøker
Bøker skal registreres via et eget påmeldingsskjema på Grafills nettsider. Gå til Min side, logg inn eller opprett ny bruker.

Hvem kan delta
Både forlag og skapere kan sende inn til konkurransen, men merk regelen om at bøkenes formgivere må være norske eller utenlandske utøvere med aktivt virke i Norge, eller norske utøvere bosatt utenfor Norge. Studenter kan også sende inn bøker.

Hva kan sendes inn
Bøker som sendes inn skal være offentliggjort og gjort tilgjengelig for et bredere publikum for første gang i tidsrommet 1. januar 2022 – 31. desember 2023. Arbeider utført for Grafill, eller som kan assosieres med Grafill, kan ikke sendes inn.

Betaling
Gebyr per bok er 600 kroner. Studenter betaler kroner 100.

Frister for påmelding og levering av bøker
Siste frist for påmelding er torsdag kveld 11. januar 2024 ved midnatt.
Påmeldte bøker leveres/sendes til Grafill, Møllergata 39, 0179 Oslo, innen fredag 12. januar.
Grafill kan ikke ta ansvar for forsinkelser i posten. 

Forsikring
Grafill forsikrer ikke innsendte bøker.

Rettigheter
Påse at alle rettigheter til bøker og bildemateriell du sender inn er klarert og kan benyttes av Grafill i tilknytning til Årets vakreste bøker, som på nettside, sosiale medier, pressemeldinger, i utstillingssammenheng, med mer. Du er også ansvarlig for at alle involverte har samtykket og er korrekt kreditert.

Grafill tar ikke ansvar for klarering av opphavsrettigheter eller nærstående rettigheter i innsendte bidrag. Det må den enkelte innsender selv ta ansvar for. Dersom rettighetene ikke er klarert for slik bruk, kan det potensielt føre til at man kan bli holdt ansvarlige for brudd på åndsverkloven.

Henting av bøker
Grafill beholder de utvalgte bøkene. Disse bøkene stilles ut og arkiveres, alle andre bøker kan hentes, dato for dette oppgis senere.

Les mer om Årets vakreste bøker her