Alle stipendsøknader skal registreres via Min side på Grafills nettsider. Registreringen foregår i fem trinn, under hver av de fem stegene er det felt som er obligatoriske å fylle inn. Du får ikke fullført en innsendelse før alle disse feltene er fullstendige. Husk at det kun er de innsendte søknadene som blir vurdert.

Logg inn #

Gå til Min side, logg inn eller opprett ny bruker og start registreringen. Du kan velge å fullføre registreringer på et senere tidspunkt, men husk at det må gjøres innen fristen (ved midnatt).

1. Valg av stipendtype #

Første steg i registreringen er valg av stipendtype. Les nøye gjennom og velg den stipendtypen som passer ditt prosjekt best. Det er ikke hensiktsmessig å søke flere stipend på samme prosjekt. Stipendkomiteen vil flytte søknader som tydelig har havnet under feil stipendtype.

2. Beskrivelse av prosjektet #

Andre steg i registreringen er en beskrivelse av prosjektet. Her fyller du inn en tittel, hva søknaden gjelder, hvordan prosjektet skal gjennomføres og en kortfattet tekst om hvorfor prosjektet er viktig for deg selv. Gjør gjerne rede for prosjektets allmenne og faglige interesse.

3. Tidsplan og budsjett #

Tredje steg i registreringen er en oversikt over tidsplan og budsjett. Her angir du hvilket beløp det søkes om og tidsplan for gjennomføring. Her skal det også lastes opp et enkelt budsjett som viser hvordan stipendet skal disponeres. Dersom det søkes om midler som skal delfinansiere et større prosjekt, er det viktig at dette kommer frem.

Se forslag på budsjett-oppsett: Budsjett-eksempel 1 / Budsjett-eksempel 2

4. Bilder og filer #

Fjerde steg i registreringen er opplasting av filer. Vi trenger ett referansebilde, i tillegg kan du velge å laste opp flere filer som underbygger din søknad. Dersom prosjektet ikke er påbegynt, kan du velge et bilde som har en relasjon til tematikken. Stipendkomiteen skal vurdere alle søknader digitalt, og det er til stor hjelp å ha en visuell referanse som skiller søknadene fra hverandre. Her skal det også dokumenteres med cv, vitnemål eller lenke til LinkedIn e.l. at man er utøver av våre fag.

5. Send inn #

Femte steg i registreringen er en siste sjekk av at de opplysninger vi har om innsender og søknad er korrekt. Når du har godkjent kan søknaden sendes inn. Merk at det kun er de innsendte søknadene som blir vurdert, påbegynte søknader sendes ikke videre til stipendkomiteen. Merk også at innsendte søknader ikke kan redigeres.