Logg inn #

Gå til Min side, logg inn eller opprett ny bruker og start registreringen. Du kan velge å fullføre registreringer på et senere tidspunkt, men husk at det må gjøres innen fristen.

Valg av stipendtype #

Første steg i registreringen er valg av stipendtype. Les nøye gjennom og velg den stipendtypen som passer ditt prosjekt. Det er ikke hensiktsmessig å søke flere stipend på samme prosjekt. Stipendkomiteen vil flytte søknader som tydelig har havnet under feil stipendtype.

Fyll ut skjema #

I søknadsskjemaet fyller du inn en tittel, hva søknaden gjelder og hva pengene konkret skal dekke av utgifter. Gi en beskrivelse av hvordan prosjektet skal gjennomføres. Begrunn også hvorfor dette prosjektet har betydning, både for deg selv og i et mer faglig perspektiv.

Videre angir du hvilket beløp det søkes om og tidsplan for gjennomføring. Her skal det også lastes opp et enkelt budsjett som viser hvordan stipendet skal disponeres. Dersom det søkes om midler som skal delfinansiere et større prosjekt, er det viktig at dette kommer frem.

Se forslag på budsjett-oppsett:
Budsjett-eksempel 1 / Budsjett-eksempel 2

Du må laste opp ett referansebilde som vil være en visuell hjelp for stipendkomiteen ved behandling av søknaden. I tillegg kan du laste opp øvrige vedlegg som bilder, film, skisser, og du kan og legge til relevante lenker som underbygger din søknad. Dersom prosjektet ikke er påbegynt, kan du velge et bilde som har en relasjon til tematikken.

For å søke stipend må du være yrkesaktiv innen fagene Grafill representerer (unntak gjelder for Etableringsstipend nyutdannet). Det dokumenterer du med for eksempel cv, vitnemål eller lenke til eget nettsted, portfolio, LinkedIn eller liknende.

For å fullføre innsendelsen må alle de obligatoriske feltene være fylt ut.

Send inn #

Siste steg i registreringen er en sjekk av at opplysninger er korrekte og søknad er komplett. Vær oppmerksom på at det kun er de innsendte søknadene som blir vurdert, påbegynte utkast regnes ikke som en søknad. Og når søknaden er sendt inn, vil den ikke kunne redigeres.

Merk at du ikke får kvittering på innsendte søknader, men du kan selv sjekke at søknaden er sendt ved å gå inn på menyen 'Innsendelser' på Min side, og den skal da ligge under 'Innsendte bidrag'.

Har du spørsmål? #

Vi har forsøkt å svare på mange av de vanligste spørsmålene på denne Q&A-siden. Du kan alltid kontakte oss med spørsmål om stipend, send epost til grafill@grafill.no. Se også opptak fra tidligere informasjonsmøte om stipend, der blir også mange spørsmål besvart.