Hvem kan søke

 • Enkeltpersoner
 • Enkeltpersoner på vegne av et kollektiv, fellesskap eller nettverk*
 • Medlemmer og ikke medlemmer
 • Norske og utenlandske utøvere med fast bopel og aktivt virke i Norge
 • Norske utøvere i utlandet med aktivt virke i Norge
 • Yrkesaktive utøvere innen visuell kommunikasjon; illustrasjon, grafisk design, digital design, tegneserieskaping, animasjon og tjenestedesign
 • Søkere må være utøvende av faget tilsvarende en 50% stilling eller mer

Hvem kan ikke søke

 • Bedrifter, organisasjoner eller foretak
 • Studenter under utdanning
 • Utøvere som har sitt aktive virke hovedsakelig utenfor Norge

Generelle vilkår

 • Stipendsøknader må være sendt inn innen midnatt, fredag 1. november 2019, for at de skal bli vurdert
 • Stipendsøknader skal blant annet inneholde en beskrivelse av prosjektets formål, budsjett og begrunnelse for søknad
 • Det inntrer karantene på ett år ved tildelte stipend inntil kr 50.000,-
 • Det inntrer karantene på to år ved tildelte stipend som overstiger kr. 50.000,-
 • Det gis ikke støtte til ordinær drift av virksomhet/foretak
 • Beslutninger er endelige og avslag begrunnes ikke
 • Stipendmottakere kan bli bedt om å sende en sluttrapport med tekst og bilde som kan publiseres på Grafills nettside
 • Ved tildeling av tilskudd med krav om rapportering, må mottaker sende sluttrapport til Grafill som skal inneholde en kort oppsummering av prosjektet, aktiviteten, tiltak, eller annet som er gjennomført. Ny søknad om tilskudd vil ikke bli behandlet før rapporten er innlevert
 • Grafill skal krediteres ved innvilget støtte der hvor det er naturlig
 • Tildelte stipend må kreves utbetalt senest to kalenderår etter tilsagn

* Kun enkeltpersoner kan søke Grafill-stipender. Grafill utbetaler og innberetter stipender til skattemyndighetene som «Trekkfrie stipend» på den enkeltes personnummer. Stipendene vil fremgå av forhåndsutfylte skattemeldinger. Ettersom forhåndsskatt ikke trekkes av beløpet, er mottager ansvarlig for skatt på eventuelt overskudd, private uttak, egen lønn mv. Dersom en stipendmottager ønsker å gjennomføre stipendet i egen næringsvirksomhet, er vedkommende selv ansvarlig for alle skatte- og avgiftsrettslige, samt alle bokførings- og regnskapsmessige forhold i den forbindelse.