Hvem kan søke

 • Medlemmer og ikke-medlemmer som oppfyller Grafills kriterier for medlemskap for profesjonelle
 • Yrkesaktive innen Animasjon / Bokillustrasjon / Brukeropplevelse / UX / Digital design / Grafisk design / Illustrasjon / Interaksjonsdesign / Kreativ ledelse / Motion Design / Moving Image / Skriftdesign / Strategisk design / Tegneserieskaping / Tjenestedesign
 • Arbeider med fagene våre tilsvarende en 50% stilling eller mer
 • Enkeltpersoner og enkeltpersoner på vegne av et kollektiv, fellesskap eller nettverk*
 • Norske og utenlandske utøvere med fast bopel og aktivt virke i Norge
 • Norske utøvere i utlandet med aktivt virke i Norge

Hvem kan ikke søke

 • Bedrifter, organisasjoner eller foretak
 • Studenter under utdanning
 • Utøvere som har sitt aktive virke hovedsakelig utenfor Norge

Karantene

 • Alle som mottar stipend fra Grafill får en karantenetid før de kan søke på nytt. 
 • Karantenetid varierer fra ett til to år, avhengig av beløp. 
 • Det inntrer karantene på ett år ved tildelte stipend på mellom kr. 0,- og 50.000,-
  Eksempel: Hvis du mottok stipend i 2022 på mindre enn 50 000,- får du ett års karantene, og du kan ikke søke stipend før i 2024.
 • Det inntrer karantene på to år ved tildelte stipend mellom kr. 51.000,- og 100.000,-
  Eksempel: Hvis du mottok stipend i 2022 på 51 000,- eller mer får du to års karantene, og du kan ikke søke stipend før i 2025.
 • Stipend for utstilling/aktivitet i Grafills lokaler er utelatt fra karanteneordningen.
 • Deichman Grünerløkka/Serieteket-stipend er utelatt fra karanteneordningen.
 • Formålet med karantenetid er å sørge for at stipendmidlene kommer flest mulig til gode, og sikre at ikke de samme mottar stipend år etter år. Se tidligere tildelinger her.

Utbetaling og rapportering

 • Stipend utbetales to ganger i året (februar og august).
 • Stpendmottakere vil få et tilsagnsbrev med detaljer for utbetaling.
 • Tildelte stipend i 2023 må kreves utbetalt senest desember 2025.
 • Stipendmottakere i 2023 skal sende inn en sluttrapport til Grafill senest desember 2025. Rapporten skal kort oppsummere hvordan stipendet er benyttet.

Generelle vilkår

 • For å søke stipend må du dokumentere at du er yrkesaktiv innen fagene Grafill representerer. Dette kan du gjøre med cv, vitnemål eller lenke til eget nettsted, portfolio, LinkedIn eller liknende. (For Etableringsstipend nyutdannet må du dokumentere endt utdannelse.)
 • Stipendsøknader må være sendt inn innen fristen for å bli vurdert.
 • Stipendsøknader skal blant annet inneholde en beskrivelse av prosjektets formål, budsjett og begrunnelse for søknad.
 • Det gis ikke støtte til ordinær drift av virksomhet/foretak.
 • Beslutninger er endelige og avslag begrunnes ikke.
 • Grafill skal krediteres ved innvilget støtte der hvor det er naturlig.

* Kun enkeltpersoner kan søke Grafill-stipender. Grafill utbetaler og innberetter stipender til skattemyndighetene som «Trekkfrie stipend» på den enkeltes personnummer. Stipendene vil fremgå av forhåndsutfylte skattemeldinger. Ettersom forhåndsskatt ikke trekkes av beløpet, er mottager ansvarlig for skatt på eventuelt overskudd, private uttak, egen lønn mv. Dersom en stipendmottager ønsker å gjennomføre stipendet i egen næringsvirksomhet, er vedkommende selv ansvarlig for alle skatte- og avgiftsrettslige, samt alle bokførings- og regnskapsmessige forhold i den forbindelse.