Korona-tiltak i Grafill

Vi er nå i en unntakstilstand og Grafill vil bidra i den viktige dugnaden med å begrense spredning av Koronaviruset i Norge.

Grafill Logo Dark Background 3000X2000

I tråd med myndighetenes anbefalinger har vi derfor besluttet å avlyse alle arrangementer fremover. Dette inkluderer prisutdelingene til Visuelt og Årets vakreste Bøker og arrangementer i regi av våre lokallag og faggrupper. Vi vil inntil videre også holde utstillingen i våre lokaler stengt. Vi har også besluttet å stenge Grafill-leiligheten for utleie inntil videre.

Vi kommer tilbake med tiltak for annonsering av vinnerne av Visuelt og Årets vakreste Bøker. Alle billetter vil bli refundert.

Vi vet at mange av våre medlemmer er bekymret for konsekvensene unntakstilstanden vil ha for deres arbeidsoppdrag og økonomi. Vi ønsker å understreke at det viktigste alle i første omgang kan bidra med er å begrense smitte. Alt hver og en av oss bidrar med for å bremse virusspredningen kan bidra til at vi raskest mulig kommer tilbake til det normale. Nemlig at både bransjen og kundene kan komme tilbake i en vanlig hverdags- og arbeidssituasjon.

Vår bransje er godt rigget for å kunne jobbe hjemmefra og vi anbefaler alle som kan å gjøre nettopp det. Vi følger utviklingen i bransjen nøye og vil de neste dagene komme med mer informasjon om hvordan virusspredningen rammer våre medlemmers arbeidsvilkår.

Vi følger myndighetenes anbefalinger, og vil gjøre fortløpende vurderinger og tiltak basert på dette.

Grafills ansatte jobber inntil videre hjemmefra og er tilgjengelige på både mail og telefon.

Følg med på våre nettsider for oppdatert informasjon.

Grafills temaside om koronavirus og arbeidsliv

Koronavirus og arbeidsvilkår

Arrangement i Grafill

Kontakt oss

Folkehelseinstituttets nettsider