Grafill er en organisasjon for alle som arbeider eller utdanner seg innen design og illustrasjon. Vår viktigste oppgave er å styrke medlemmers rammebetingelser og skape arenaer for inspirasjon, engasjement og faglig fellesskap. Grafill holder til i Møllergata 39 i Oslo, et utstillingsrom og samlingssted for bransjen. Les mer om oss lenger ned på siden.

Hva vi gjør #

Rådgivning
Våre medlemmer møter fra tid til annen spørsmål av juridisk eller forretningsmessig art. Det kan være innen temaer som opphavsrett og åndsverk, eller i forbindelse med konkurranseregler, anbudskonkurranser, pitcher, lønn og økonomiske forhold. Vår advokat bistår medlemmer som har behov for juridisk hjelp. Grafills administrasjon veileder både medlemmer og kjøpere av tjenester om blant annet pris, rettigheter og arbeidsprosesser.

Synliggjøring
Grafill står bak konkurransen og festivalen Visuelt og kåringen av Årets vakreste Bøker. Vi har også et eget utstillingslokale i Møllergata. Gjennom arrangementene og galleriet synliggjør Grafill styrken og potensialet til fagdisiplinene, og fremmer medlemmer og andre utøvere og deres arbeid og merverdi.

Nettverk og samarbeid
Grafills medlemmer og bransjen generelt representerer mye unik kompetanse og erfaring. For å bidra til gjensidig samhandling, både lokalt og nasjonalt, arrangerer våre lokallag og faggrupper aktiviteter hvor utøvere av alle disipliner kan møtes til nettverksbygging, for å samarbeide, for å inspirere og for å lære av hverandre. Grafill er også engasjert på ulike plan i internasjonalt arbeid for å fremme fagområders interesser. Dette gjøres gjennom aktiv deltagelse i europeiske og internasjonale nettverk.

Utdanning og utvikling
Grafill tilbyr kurs, seminarer, workshops og debatter for medlemmer og andre som vil oppdatere sin faglige utvikling. I tillegg samarbeider Grafill med relevante utdanningsinstitusjoner over hele landet om gjesteleksjoner, mesterklasser og foredrag. Nettsiden grafill.no fungerer som en guide og kilde til informasjon, og som en felles plattform for hele bransjen.

Påvirkning og lobby
Sammen med relevante nasjonale og internasjonale organisasjoner og nettverk, har Grafill en viktig påvirkningsrolle i problemstillinger knyttet til kulturpolitikk, regelverk, anbud, etikk, opphavsrett og immaterielle rettigheter.

Undersøkelser
Grafill utarbeider egne, og i samarbeid med andre, undersøkelser som kartlegger forholdene i vår bransje. Blant annet gjennomføres det en stor årlig lønnsundersøkelse blant norske kreative yrkesutøvere.