Årets vakreste Bøker evaluerers i 2023, mer informasjon kommer senere.