Kulturrådets ekstraordinære koronautlysning

Inntil 30 millioner av midlene i Norsk kulturfond er satt av til en tilskuddsordning for kunst- og kulturprosjekter under korona-pandemien. Søknadsfrist er tirsdag 5. mai.

Logo Kulturradet

Koronasituasjonen medfører avlysning av kulturarrangementer, opphevelse av oppdrag og reduserte inntekter for kunstnere, kulturarbeidere, arrangører og tjenesteleverandører. Ofte må planlagt produksjonssamarbeid settes på vent, og det er lagt store begrensinger på muligheten til å oppleve kunst og kultur for publikum. I denne situasjonen lyses det ut en ekstraordinær tilskuddsordning med kortere saksbehandlingstid enn vanlig. Tilskuddsordningen skal bidra til produksjon og formidling innenfor og på tvers av områdene visuell kunst, musikk, scenekunst, litteratur, kulturvern og tidsskrift og kritikk. Formålet er å bygge opp under og stimulere til kreativitet og eksperimentering i møte med de begrensningene som legges i forbindelse med koronaviruset.

Det kan søkes om tilskudd til:

Skape nytt innhold innenfor rådende produksjonsvilkår og -rammer

Tilpasse eksisterende produksjoner/verk/innhold til formidling i nye kanaler eller på nye måter

Utvikle arbeids- og produksjonsmåter, kuratorgrep og formidlingsvirksomhet tilpasset koronasituasjonen

Det kan søkes tilskudd til både kommende/nye prosjekter, og prosjekter som er utviklet eller gjennomført etter at regjeringen innførte restriksjoner for arrangementer og arenaer 12. mars.

Ordningen retter seg primært mot prosjekter som skal gjennomføres i 2020.

Søknadsfrist 5. mai 2020.

Les mer og søk her