Om Årets vakreste bøker

Årets vakreste bøker – rendyrket for bokdesign #

Årets vakreste bøker har gjenoppstått. Navnet lever videre, men med nytt innhold. Formålet er å fremme bøker med bokdesign av høy kvalitet. 

Både forlag, skapere og andre som har deltatt på en bokutgivelse inviteres til å delta. Alle typer bøker kan sendes inn, men vær oppmerksom på at konkurransen er endret til et nytt konsept rendyrket for bokdesign.

Konkurransen er nå også uten kategorier og en fagjury vil etter en samlet vurdering velge ut 12-20 vinnerbøker. Juryen vil vurdere hvert enkelt element som bidrar til et helhetlig godt bokdesign. Med selve designet i sentrum skal kvaliteten gjenspeiles i utførelse og valg av designløsninger, inkludert typografi, materialbruk, oppbygging og anvendelse av designelementer. I tillegg vurderes det trykktekniske og den taktile utførelsen.

De utvalgte bøkene blir stilt ut i Grafills hus, og en utdeling av utmerkelser vil skje samtidig med utstillingsåpningen. Bøkene blir også sendt til den internasjonale designkonkurransen "Best Book Design from all over the World".

Dette nye konseptet reflekterer tilnærmingen til andre anerkjente internasjonale bokdesign-konkurranser som "The Most Beautiful Swiss Books" og danske "Årets Bedste Bogarbejde". Bokdesign er en av de eldste disiplinene innen grafisk design faget, og et rendyrket konsept vil bedre vise frem denne delen av faget som har en så rik og stolt tradisjon. 

Innsending til Årets vakreste bøker 2024 omfatter bøker utgitt både i 2022 og 2023. Påmeldingsfrist er 11. januar ved midnatt.

Påmeldingsskjema til Årets vakreste bøker 2024 finner du her (logg inn).