Om Årets vakreste bøker

Årets vakreste bøker kårer bokdesign og designhåndverk #

Årets vakreste bøker har gjenoppstått. Navnet lever videre, men med nytt innhold. 

Alle typer bøker kan fortsatt sendes inn til Årets vakreste bøker, men vær oppmerksom på at konkurransen er endret til et nytt konsept rendyrket for bokdesign. Formålet er å fremme bøker med bokdesign av høy kvalitet.

Innsendte bøker vil nå bli vurdert uten kategorier, og en fagjury vil etter en samlet vurdering velge ut 12-20 bøker som alle er vinnere uten rangering. 

Fagjuryen vil nøye vurdere hvert enkelt element som bidrar til et helhetlig godt bokdesign. Med selve designet i sentrum skal kvaliteten gjenspeiles i utførelse og valg av designløsninger, inkludert typografi, materialbruk, oppbygging og anvendelse av designelementer. I tillegg vurderes det trykktekniske og den taktile utførelsen.

Dette konseptet reflekterer tilnærmingen til andre anerkjente internasjonale bokdesign-konkurranser som "The Most Beautiful Swiss Books" og danske "Årets Bedste Bogarbejde".

Bokdesign er en av de eldste disiplinene innen grafisk design faget, og et rendyrket konsept vil bedre vise frem denne delen av faget som har en så rik og stolt tradisjon. Vi tror mange designere uavhengig av eget designvirke vil ha glede av et dypdykk i design av bøker med all sitt håndverk og all sin presisjonen.

Innsending til Årets vakreste bøker åpner 27. november 2023 og vil omfatte bøker utgitt både i 2022 og 2023. Det er av betydning at også fjorårets bøker får mulighet til å delta i 'Best book design from all over the world', den internasjonale designkonkurransen som de utvalgte bøkene blir sendt til. Vinnerbøkene stilles også ut, og en utdeling av utmerkelser foregår samtidig med utstillingsåpning i Grafills hus.

Alle typer bøker kan sendes inn til Årets vakreste bøker, men det er greit å være oppmerksom på at konkurransen fra i år endret til et nytt konsept rendyrket for bokdesign. Formålet er å fremme bøker med bokdesign av høy kvalitet. En fagjury ser på bokens helhetlige utførelse og valg av designløsninger, inkludert typografi, materialbruk, oppbygging og anvendelse av designelementer, i tillegg vurderes det trykktekniske og den taktile utførelsen. Konkurransen er også nå uten kategorier, og juryen velger til slutt ut 12-20 vinnerbøker.
I 2024 kommer vi til å lansere en ny juryert vandreutstilling som har fått navnet Bøkenes visuelle verden. Denne skal vise frem flotte tegnede og illustrerte bøker som utgis innen skjønnlitteratur og sakprosa, og forlag vil bli invitert til å sende inn bøker for å bli vurdert til utstillingen. Visuell litteratur har ofte et formidlingsoppdrag og en formgivning som ikke krever rendyrking av bokdesign, men det er ikke noen fasit her, de kan selvfølgelig også være gjennomdesignet og vinne pris i Årets vakreste bøker, så det blir opp til forlagene å vurdere.

Påmeldingsskjema til Årets vakreste bøker 2024 finner du her.

(Bøker som faller inn under kategorien visuell litteratur hører nå hjemme i Bøkenes visuelle verden – en vandreutstilling for tegneserier, bildebøker og grafiske romaner.)