Hvorfor velge Bedriftsfordeler: #

  • Dine ansatte holder seg oppdatert om designfagene, får inspirasjon og mulighet for kompetanseutvikling.
  • De blir del av et større faglig nettverk.
  • Ansattmedlemmer får tilgang på alle Grafills medlemsfordeler.
  • Ansattmedlemmer får medlemsrabatt på alle Grafills arrangementer og aktiviteter, som den store årlige Visueltfesten.
  • De får prioritert plass på populære arrangement i Grafill.
  • Som medlem har dine ansatte tilgang på arbeidsplass i Grafills lokaler noen timer mellom møter og avtaler.
  • Dere får gratis tilgang på lokalet i Møllergata etter avtale med Grafill. Enten som en møteplass, eller som et sted å presentere arbeider og prosjekter for en større forsamling. 
  • Dere bidrar til å støtte opp om organisasjonens arbeid for designbransjen i Norge.
  • Dere får alle medlemskaps betalingene samlet på en faktura.

Alle dine ansatte kan bli medlem i Grafill gjennom Bedriftsfordel-ordningen. Ved innmelding må man påse at de ansatte oppfyller kravene for medlemskap.

Medlemskap i Grafill koster 97,- per måned per person. Medlemskap faktureres i sin helhet basert på antall ansatte som er innmeldt som medlem, ganget med den til enhver tid gjeldende medlemspris.

I påvente av ny digital løsning kan dette skjema fylles ut med informasjon om ansatte det søkes medlemskap for. Skjema sendes til grafill@grafill.no. En gang i året, i forbindelse med ny fakturering, vil vi sende ut en e-post for oppdatering av liste og navn.

Ta kontakt med iwa@grafill.no for mer informasjon og spørsmål.
 

Disse benytter Bedriftsfordel-ordningen  #