Hvorfor velge Bedriftsfordeler: #

  • Dine ansatte holder seg oppdatert om designfagene, får inspirasjon og mulighet for kompetanseutvikling.
  • De blir del av et større faglig nettverk.
  • Ansattmedlemmer får tilgang på alle Grafills medlemsfordeler.
  • Ansattmedlemmer får medlemsrabatt på alle Grafills arrangementer og aktiviter, som den store årlige Visueltfesten.
  • De får prioritert plass på populære arrangement i Grafill.
  • Som medlem har dine ansatte tilgang på arbeidsplass i Grafills lokaler noen timer mellom møter og avtaler.
  • Dere får gratis tilgang på lokalet i Møllergata etter avtale med Grafill. Enten som en møteplass, eller som et sted å presentere arbeider og prosjekter for en større forsamling. 
  • Dere bidrar til å støtte opp om organisasjonens arbeid for designbransjen i Norge.
  • Dere får alle medlemskaps-betalingene samlet på en faktura.

Alle dine ansatte kan bli medlem i Grafill gjennom Bedriftsfordel-ordningen, enten som profesjonelt eller assosiert medlem. Ved innmelding må man påse at de ansatte oppfyller kravene for medlemskap (minimum bachelorgrad innen et av våre fagområder, eller minimum tre års relevant arbeidserfaring).

Medlemskap i Grafill koster 97,- per måned per person. Medlemskap faktureres i sin helhet basert på antall ansatte som er innmeldt som medlem, ganget med den til enhver tid gjeldene medlemspris.

I påvente av ny digital løsning kan dette skjema fylles ut med informasjon om ansatte det søkes medlemskap for. Skjema sendes til grafill@grafill.no. En gang i året, i forbindelse med ny fakturering, vil vi sende ut en e-post for oppdatering av liste og navn.

Ta kontakt med iwa@grafill.no for mer informasjon og spørsmål.

Disse benytter Bedriftsfordel-ordningen  #