IxDA-prisen

Klikk for å se bildet "09 A9217" i full størrelse

Visuelt prisutdeling 2019 (foto Alex Asensi)

I samarbeid med IxDA Oslo og Grafill ble IxDA-prisen opprettet i 2015. Prisen er en interaksjonspris for å hedre fremragende interaksjonsdesign hvor brukeropplevelse står i fokus. Prisen reflekterer over det beste som beveger seg innen fagfeltet og bedømmes etter fire; mulighet, målgruppe, effekt og håndtverk. Prisen deles ut av IxDA Oslo og Grafill i forbindelse med Visuelt.

Vinnere

IxDA-prisen vurderes etter følgende kriterier:

 • Mulighet
  Hva var utgangspunktet for prosjektet? Hvilke muligheter så man, og hvilke utfordringer søkte man å løse? Er formålet med produktet/tjenesten klart kommunisert?
 • Målgruppe
  Har prosjektgruppen skaffet seg god innsikt i målgruppens situasjon og behov? Har de konstruert et verdiforslag som er realistisk, attraktivt, bærekraftig og slitesterkt? Er dette synlig i produktet/tjenesten?
 • Effekt
  Hvilken verdi har produktet/tjenesten skapt for målgruppen? I hvilken grad er forretningsmålene bak prosjektet blitt oppnådd? Hvilke sekundæreffekter skapes for kundene, og for tilbyderen?
 • Håndverk
  Er en disiplinert designmetodikk blitt benyttet? Bygger løsningen på veletablert fagkunnskap? Er produktet/tjenesten helhetlig planlagt og realisert? Er detaljene nøye uttenkt, støtter de opp om helheten, og passer de i sine respektive kontekster, på tvers av plattformer Har en funnet rett problem? Er problemet løst på en veloverveid måte?

Det er IxDA Oslo som står for utvelgelsen av juryen for særprisen.

Om IxDA
Interaction Design Association (IxDA) er en global non-profit organisasjon bestående av ca. 50.000 utøvere. Gjennom månedlige arrangementer, workshops og samarbeid med lokale bedrifter og utdanningsinstitusjoner jobber en med å fremme interessen for, og kompetansen, innen interaksjonsdesign, brukeropplevelse og beslektede fagfelt. I Oslo, Bergen og Trondheim drives organisasjonen på frivillig basis av en gruppe utøvere på tvers av industri og fagmiljø.

Les mer om IxDA her