IxDA-prisen

I samarbeid med IxDA Oslo og Grafill ble IxDA-prisen opprettet i 2015. Prisen er en interaksjonspris for å hedre fremragende interaksjonsdesign hvor brukeropplevelse står i fokus. Prisen reflekterer over det beste som beveger seg innen fagfeltet og bedømmes etter fire; mulighet, målgruppe, effekt og håndtverk. Prisen deles ut av IxDA Oslo og Grafill i forbindelse med Visuelt.

Vinnere

2020 Stortingets interaktive spill «Demo»
2019 Digitalt styreverktøy ’Styrerommet' - Unfold, OBOS
2018 altinn.no - Brønnøysundregisterene, Fossland + Foss, Sandra Blikås
2017 plantflags.com - Hurtigruten, Los & Co, Værsågod
2016 sonans.no - Sonans, Netlife Research
2015 App for NRK TV - NRK, Bleed, Bekk

Regler for deltagelse
Alle arbeider som sendes inn til Visuelt i kategorien 'Digital Design' er med i vurderingen. Se forøvrig konkurranseregler her, og meld på arbeider til Visuelt her.

For IxDA-prisen vurderes arbeidene etter følgende kriterier:

 • Mulighet
  Hva var utgangspunktet for prosjektet? Hvilke muligheter så man, og hvilke utfordringer søkte man å løse? Er formålet med produktet/tjenesten klart kommunisert?
 • Målgruppe
  Har prosjektgruppen skaffet seg god innsikt i målgruppens situasjon og behov? Har de konstruert et verdiforslag som er realistisk, attraktivt, bærekraftig og slitesterkt? Er dette synlig i produktet/tjenesten?
 • Effekt
  Hvilken verdi har produktet/tjenesten skapt for målgruppen? I hvilken grad er forretningsmålene bak prosjektet blitt oppnådd? Hvilke sekundæreffekter skapes for kundene, og for tilbyderen?
 • Håndverk
  Er en disiplinert designmetodikk blitt benyttet? Bygger løsningen på veletablert fagkunnskap? Er produktet/tjenesten helhetlig planlagt og realisert? Er detaljene nøye uttenkt, støtter de opp om helheten, og passer de i sine respektive kontekster, på tvers av plattformer Har en funnet rett problem? Er problemet løst på en veloverveid måte?

Det er IxDA Oslo som står for utvelgelsen av juryen for særprisen. Presentasjon av årets jury kommer.

Om IxDA
Interaction Design Association (IxDA) er en global non-profit organisasjon bestående av ca. 50.000 utøvere. Gjennom månedlige arrangementer, workshops og samarbeid med lokale bedrifter og utdanningsinstitusjoner jobber en med å fremme interessen for, og kompetansen, innen interaksjonsdesign, brukeropplevelse og beslektede fagfelt. I Oslo, Bergen og Trondheim drives organisasjonen på frivillig basis av en gruppe utøvere på tvers av industri og fagmiljø.

Les mer om IxDA her