IxDA-prisen er tilbake!


IxDA samarbeider med Grafill om å dele ut IxDA-prisen for å hedre fremragende interaksjonsdesign, tjenestedesign og brukeropplevelse i Norge. Alle arbeidene som sendes inn til Visuelt under Digital Design er med i vurderingen til IxDA-prisen. Vinneren får sponset innsendelse til globale IxDA Awards.

Ixda Prisen 2016

Bidragene bedømmes etter kriteriene:
Mulighet- Hva var utgangspunktet for prosjektet? Hvilke muligheter så man, og hvilke utfordringer søkte man å løse?
Målgruppe- Har prosjektgruppen skaffet seg god innsikt i målgruppens situasjon og behov, og er dette synlig i prosjektet?
Effekt - Hvilken verdi har prosjektet skapt, og i hvilken grad er forretningsmålene oppnådd?
Håndverk - Er prosjektet helhetlig planlagt og realisert, og er problemet løst på en god måte?