Visuelt: Interaksjonsprisen deles ut for første gang


I samarbeid med IxDA Oslo har Grafill i 2015 opprettet Interaksjonsprisen for å hedre fremragende interaksjonsdesign der brukeropplevelse står i fokus. Tidenes første IxDA Oslo-pris deles ut under årets Visueltfestival, og den eminente gjengen på bildet over har plukket ut det de mener representerer det ypperste innen ‪#‎UX‬ og ‪#‎IxD‬ av de innsendte arbeidene. Vi gleder oss til å dele resultatet med dere i oktober!

Fra venstre: Niklas Mortensen, Silje Gabrielsen, Anette Urhamar, Thordur Arnason og Jostein Magnusen.

Prisen reflekterer over det beste som beveger seg innen fagfeltet og bedømmes etter fire kriterier:

Mulighet
Hva var utgangspunktet for prosjektet? Hvilke muligheter så man, og hvilke utfordringer søkte man å løse? Er formålet med produktet/tjenesten klart kommunisert?

Målgruppe
Har prosjektgruppen skaffet seg god innsikt i målgruppens situasjon og behov? Har de konstruert et verdiforslag som er realistisk, attraktivt, bærekraftig og slitesterkt? Er dette synlig i produktet/tjenesten?

Effekt
Hvilken verdi har produktet/tjenesten skapt for målgruppen? I hvilken grad er forretningsmålene bak prosjektet blitt oppnådd? Hvilke sekundæreffekter skapes for kundene, og for tilbyderen?

Håndverk
Er en disiplinert designmetodikk blitt benyttet? Bygger løsningen på veletablert fagkunnskap? Er produktet/tjenesten helhetlig planlagt og realisert? Er detaljene nøye uttenkt, støtter de opp om helheten, og passer de i sine respektive kontekster, på tvers av plattformer Har en funnet rett problem? Er problemet løst på en veloverveid måte?

Om IxDA
Interaction Design Association (IxDA) er en global non-profit organisasjon bestående av ca. 50.000 utøvere. Gjennom månedlige arrangementer, workshops og samarbeid med lokale bedrifter og utdanningsinstitusjoner jobber en med å fremme interessen for, og kompetansen, innen interaksjonsdesign, brukeropplevelse og beslektede fagfelt. I Oslo, Bergen og Trondheim drives organisasjonen på frivillig basis av en gruppe utøvere på tvers av industri og fagmiljø.