IxDA-prisen

IxDA-prisen hedrer fremragende interaksjonsdesign hvor brukeropplevelse står i fokus. Prisen deles ut av IxDA Oslo og Grafill.

3 6 10512 Main 1

Stortingets interaktive spill «Demo» #

IxDA-prisen 2020 er tildelt HyperRedink og SixSides for Stortingets interaktive spill «Demo».

Juryens begrunnelse:

«Demo» er interaktivt rollespill om demokrati og demokratiske verdier, plassert i et 500 kvadratmeter stort lokale under Stortinget. Spillet er to timer langt og består av skreddersydd oppgavedesign, scenografi, film, musikk, lys og lyddesign.

Opplevelsen begynner med en verdi- og personlighetstest som plasserer elevene i ulike partier. Svarene danner også grunnlaget for sakene elevene skal slåss for, enten som regjeringsparti eller i opposisjon. Klimakset er en politisk skandale som kan kaste samfunnet ut i krise. Utfallet er opp til elevene.

Løsningen tar utgangspunkt i å løse en demokratisk og samfunnsmessig utfordring, nemlig den synkende valgdeltakelsen blant unge. Stadig flere unge i Norge tar demokratiet for gitt, samtidig som det er økende polarisering i det globale samfunnet. Stortinget ønsker å gi ungdommer bedre forståelse for demokratiets prosesser, hvorfor det er viktig og hva som kan skje dersom vi ikke deltar i demokratiet. Nå, mer enn noensinne, er det viktig at vi deltar.

«Demo» er bygget på et solid konsept og med grundig forståelse og empati for målgruppen. At ungdommenes egne verdier og holdninger danner grunnlaget for den rollen de spiller i spillet, er et særlig godt grep. Effekten for både målgruppe og forretningsmål er sterke bevis for at teamet har truffet riktig. 95% av målgruppen var engasjert, 95% forstår oppgavene til Stortinget bedre og 78% forstår bedre hvordan politikere jobber. Læringseffekten av en slik opplevelse bør vedvare og forsterke eksisterende undervisning. “Demo” er minneverdig og kan bidra til å endre brukernes adferd på sikt.

Det er imponerende bredde i denne løsningen og «Demo» er et levende bevis på hvilke resultater man kan oppnå ved å jobbe tverrfaglig og helhetlig med design. Hele løsningen er gjennomført og bunnsolid fra konsept til utførelse. Brukerreisen for elevene er godt designet med spillmekanikk og scenarier som tar hensyn til elevens valg under spillet. Alt fra måten de blir stilt spørsmål om egne verdier og måten partiene settes sammen på, til bruken av rollespill og scenarier er med på å underbygge en totalopplevelse som skal opplyse og underholde på samme tid.

«Demo» gjør bruk av en rekke digitale flater med helhetlig visuell stil som klarer å levere et troverdig univers som føles realistisk uten at det blir dokumentarisk.

Gjennom grundig og godt håndverk klarer vinneren å skape en oppslukende opplevelse som engasjerer brukeren og tar på seg en viktig samfunnsoppgave for den kommende generasjonen. Vinneren har skapt et minneverdig og helhetlig produkt hvor animasjoner, illustrasjoner, UI design, teknologi og scenografi befinner seg i verdensklasse. Løsningen går langt utover det digitale og viser hvordan designdisipliner spiller sammen for å skape en opplevelse som engasjerer, inspirerer og motiverer. Hvis juryen skulle ønske seg noe, ville vi gjerne sett at flere enn de 7 000 elevene som får reisestøtte hvert år, får anledning til å oppleve spillet. Kan det tas ut i formater og kanaler som gjør at det kan spilles lokalt hos den enkelte skole?

Juryen ønsker også å anerkjenne Stortinget for de valgene de har tatt. «Demo» er en modig løsning og er et forbilde for designinvesteringer i statlig og offentlig sektor.

Takk for inspirasjon til bransjen!

IxDA jury 2020: Darija Sapozenkova-Hauge, Ram Yoga, Heidi Borthne Nymoen, Thuy Gia Nguyen og juryleder Beth Stensen.

Spill video

IxDA-prisen 2020

02:57