IxDA-prisen

Hedersprisen fra IxDA viser frem og belønne fremragende interaksjonsdesign hvor brukeropplevelse står i fokus. Prisen deles ut i forbindelse med Visuelt prisutdelingen.

Hedersprisen fra IxDA 2022 går til den digitale tjenesten ‘Folio’ #

Konseptutvikling: Stein Haugen / Heydays
Design: Gjermund Gustavsen / Tight
Tekst: Helena Brodtkorb / Folio
Design: Ingrid Kvaal / Folio
Produkteier: Dag Olav Norem og Wilhelm Joys Andersen / Folio
Oppdragsgiver: Folio

Juryens kommentar
Folio er en tjeneste som hjelper gründere å etablere eget selskap, utføre regnskapsoppgaver og lykkes som selvstendig næringsdrivende. Folio tilbyr kontroll på økonomien slik at gründerdrømmen blir mer tilgjengelig for alle. Med bakingen av denne intuitive systemstøtten får gründere, mer tid til forretningsutviklingen og det de egentlig brenner for.

Folio viser tydelig forståelse for behovene og problemene som målgruppen har. Teamet har jobbet iterativt og hypotesedrevet med å utvikle tjenesten sin. Folio har tydelig hatt en god designprosess og har tatt målgruppens problemer på alvor. Det er samtidig motiverende for en designbransje å se at når det jobbes på riktig måte så skaper man god forretningsmessig verdi og gjør hverdagen til brukeren enklere.

Gitt utfordringene til målgruppen med tidkrevende papirarbeid på tvers av instanser, manglende kunnskaper og vingling mellom bank, regnskapssystem og regneark er det åpenbart et behov for å redusere stress og øke kontroll. Folio har løst oppgaven helhetlig og på en måte som oppleves friksjonsfritt, selv opplevelsen måtte bygges på den eksisterende infrastrukturen til både banknæringen og staten.

Det er høy kvalitet i løsningen. Folio bruker visuell humor og lettfattelig språk for å ufarliggjøre noe som kan føles litt skummelt for målgruppen. Det er tydelig fokus på å holde brukeren i hånda gjennom prosessen. Folio bruker vanlige designkonvensjoner for å gjøre prosessen forutsigbar og enkel. Oppgavefokusert design bidrar til økt effektivitet. Løsningen er universell utformet og det støtter Folios visjonen å gjøre gründerdrømmen mer tilgjengelig for alle.

Effekt er et viktig kriterie for juryen fra IxDA. Folio viser til betydelig effekt -de har tatt store markedsandeler i Norge allerede. 12% av norske selskap stiftes i dag gjennom Folio og omtrent 3500 bedrifter bruker kontoen aktivt. Brukerne sier at de sparer tid, får oversikt og at det er lettere å holde orden. Gründerdrømmen har blitt mer tilgjengelig!

IxDA juryen 2022
Håvard Wiik, Ann-Kristin Hansen, David Johannes Krogh, Marius Røstad og juryleder Darija Sapozenkova-Hauge.

folio.no

stiftemaskinen.no

Les mer om Hedersprisen fra IxDA