Visuelt: IxDA-prisen 2017 deles ut i kategorien digital design


 

Ixda Prisen 2016

IxDA samarbeider med Grafill om å dele ut IxDA-prisen for å hedre fremragende interaksjonsdesign, tjenestedesign og brukeropplevelse i Norge. Alle arbeidene som sendes inn i kategorien Digital Design i Visueltkonkurransen er med i vurderingen. I tillegg til heder og ære får vinneren sponset innsendelse til globale IxDA Awards. 

Bidragene bedømmes etter følgende kriterier:
Hva var utgangspunktet for prosjektet? Hvilke muligheter så man, og hvilke utfordringer søkte man å løse? Har prosjektgruppen skaffet seg god innsikt i målgruppens situasjon og behov, og er dette synlig i prosjektet? Hvilken verdi har prosjektet skapt, og i hvilken grad er forretningsmålene oppnådd? Er prosjektet helhetlig planlagt og realisert, og er problemet løst på en god måte?

IxDa-prisen 2016
I fjor vant Netlife Research IxDA-prisen for sin nettside for Sonans, og juryen sa dette om vinneren:

Vinneren av IxDA-prisen for 2016 er et fremragende eksempel på hvordan en virksomhet kan bruke design for å nå sine strategiske mål. Sonans har tatt sikte på å bli en autoritet innen etterutdanning, og deres redesignede nettsider setter dem i posisjon til å klare dette. Prosjektet viser kraften som finnes i fagene våre. Det er gjort et solid arbeid fra start til slutt: brukerinnsikt, konsept, informasjonsarkitektur, navigasjonsstruktur, mikrointeraksjoner, innholdsproduksjon, frontendkode, tilgjengelighet – alt støtter opp om mågruppens oppgaver og behov, og Sonans sine mål. Vi vil gjerne gi en ekstra honnør til det velskrevne innholdet, som på lettlest vil byr på betryggende rettledning.

Frist for påmelding til Visuelkonkurransen er onsdag 15. februar 2017.

Se fin filmsnutt fra 2016 om IxDA-prisen.

Spill video

IxDA-prisen 2016

01:28