IxDA-prisen

Hedersprisen fra IxDA viser frem og belønner fremragende interaksjonsdesign hvor brukeropplevelse står i fokus. Prisen deles ut i forbindelse med Visuelt prisutdelingen.

Main 03 01 10162 4150911 Nomono Ipad

IxDA-prisen 2023 til Heydays for Webapp for podcast-tjenesten Nomono #

Design: Heydays
Oppdragsgiver: Nomono

Juryens kommentar
"Tools for great storytelling" gjør det enkelt for produsenter av podkaster og journalister å gjøre lydopptak. Produktet gir brukeren mer kreativ frihet ved å gjøre det mulig å gjøre opptak hvor som helst uten studio. Det digitale verktøyet forenkler med elegante grep komplekse arbeidsoppgaver, og gjør det mulig for brukerne å samarbeide om selve innholdet. Utgangspunktet med å gjøre podcast- og lydopptak mer tilgjengelig er en utfordring som svarer på et reelt behov for en spesifikk målgruppe i markedet. Juryen for Hedersprisen fra IxDA mener løsningen skaper betydelig verdi for sluttbrukerne, og også bidrar til å gjøre markedet større ved å gjøre det enda enklere å bli produsent. Vi ønsker å gi en utmerkelse for brukeropplevelsen i det digitale produktet og de intuitive egenskapene i produktdesignet.

Heydays og Nomono har gjennom designsystemet vektlagt forenklinger gjennom hele brukeropplevelsen i det digitale arbeidsverktøyet. Verktøyet inngår i et "økosystem" med fysiske produkter som lydopptakere og mikrofoner, der håndverket og utførelsen i de digitale flatene er fremragende. Detaljene i grensesnittet bygger opp under helheten, der vi sitter igjen med en særdeles gjennomarbeidet, enkel og engasjerende brukeropplevelse. Tekster og visuelle elementer fremstår som vennlige og informative, uten at de er i veien for oppgavene som skal løses. Produktet har også tatt gode grep for å forenkle ved å fokusere på å vise funksjonalitet først når det er relevant for brukeren. Det bidrar til å gjøre grensesnittet oversiktlig og nyttig. En tydelig prioritering av funksjonalitet og innhold gir et resultat der man på en raffinert og engasjerende måte forstår hvordan man behandler og samarbeider om lydopptak. Her er det gjort veloverveide valg for å gjøre navigasjonen og opplevelsen enklest mulig for brukeren.

Takk for bidraget - vi gleder oss til å følge Nomono videre på reisen!