IxDA-prisen deles ut i Visueltkonkurransen

Alle arbeider som sendes inn i kategorien Digital design i Visueltkonkurransen er automatisk med i vurderingen av årets IxDA-pris.

Vinner av IxDA-prisen 2019

Vinner av IxDA-prisen 2019

IxDA-prisen ble første gang delt ut i 2015 og prisen reflekterer over det beste som beveger seg innen fagfeltet interaksjonsdesign. Spesialprisen hedrer fremragende interaksjonsdesign hvor brukeropplevelse står i fokus, og deles ut av IxDA Oslo i samarbeid med Grafill.

For IxDA-prisen vurderes arbeidene etter følgende kriterier

  • Hva var utgangspunktet for prosjektet? Hvilke muligheter så man, og hvilke utfordringer søkte man å løse? Er formålet med produktet/tjenesten klart kommunisert?
  • Har prosjektgruppen skaffet seg god innsikt i målgruppens situasjon og behov? Har de konstruert et verdiforslag som er realistisk, attraktivt, bærekraftig og slitesterkt? Er dette synlig i produktet/tjenesten?
  • Hvilken verdi har produktet/tjenesten skapt for målgruppen? I hvilken grad er forretningsmålene bak prosjektet blitt oppnådd? Hvilke sekundæreffekter skapes for kundene, og for tilbyderen?
  • Er en disiplinert designmetodikk blitt benyttet? Bygger løsningen på veletablert fagkunnskap? Er produktet/tjenesten helhetlig planlagt og realisert? Er detaljene nøye uttenkt, støtter de opp om helheten, og passer de i sine respektive kontekster, på tvers av plattformer Har en funnet rett problem? Er problemet løst på en veloverveid måte?

Tidligere vinnere

2019 Digitalt styreverktøy ’Styrerommet' - Unfold, OBOS
2018 altinn.no - Brønnøysundregisterene, Fossland + Foss, Sandra Blikås

2017 plantflags.com - Hurtigruten, Los & Co, Værsågod
2016 sonans.no - Sonans, Netlife Research
2015 App for NRK TV - NRK, Bleed, Bekk

Frist for påmelding til Visuelkonkurransen er mandag 27. januar 2020.

Les mer om Visueltkonkurransen

Les mer om IxDA-prisen