IxDA-prisen

IxDA-prisen hedrer fremragende interaksjonsdesign hvor brukeropplevelse står i fokus. Vinneren er valgt ut blant de innsendte bidragene til den digitale kategorien i Visueltkonkurransen. Prisen deles ut av IxDA Oslo og Grafill i forbindelse med Visuelt.

Vinner av IxDA-prisen 2019

Digitalt styreverktøy ’Styrerommet’ #

IxDA-prisen 2019 går til Marita Viken, Martin Klausen og Eric Lauritzen, Morten Harnang, Einar Löve Hampus Nilsson, Simen Brekken, Andrzej Jasiński, Dominik Prokop, Szymon Duda, Andreas Ziener og Max Berg i Unfold og Eiliv Mæhle Liljevik i OBOS for Digitalt styreverktøy ’Styrerommet’.

Juryens begrunnelse:

Styrerommet er en tjeneste utviklet av Unfold og OBOS som gjør det enklere å utføre styreoppgaver i et borettslag eller sameie på en skikkelig måte. Den senker terskelen for å bidra og gjør det enklere å forholde seg til regelverk og følge rutinene. Denne nye plattformen bør være av interesse for alle som sitter i et styre, også i virksomheter og foreninger.

I dag løses styreoppgaver i et sameie eller borettslag med en ofte tilfeldig kombinasjon av papir, regneark, epost, økonomiverktøy og sjekklister, ganske enkelt fordi en ikke har hatt noe bedre å bruke. Som konsekvens er det vanskelig å holde oversikt, krevende å drive boligselskapet i tråd med regler og forskrifter og på ingen måte attraktivt å gi seg i kast med styrearbeid. Fordi styremdlemmer skiftes ut vil et boligselskap over miste viktig informasjon om eiendomsmassen, avtaler og forpliktelser, noe som fører til økte vedlikeholdskostnader, suboptimal bruk av midler og dårlig bruk av styrets tid.

Styrerommet tar sikte på å endre dette, og denne første versjonen av plattformen er imponerende i omfang og kvalitet. Vi vil berømme OBOS for deres vilje til å investere langsiktig i prosjektet, samt for at de lanserte de viktigste tjenestene først for så å kontinuerlig forbedre plattformen basert hva brukerne gjør, har behov for, og gir tilbakemelding om.

Styrerommet er en omfattende og innholdsrik løsning. Unfold har rigget en fremkommelig innholdsstruktur, satt opp fornuftige arbeidsflyter og verktøy, gjort det lett å få oversikt i boligselskapets situasjon og retning, og de viktige, små detaljene i både interaksjonen og det visuelle er av høy kvalitet. Plattformen fremstår som moderne og godt tilpasset målgruppens behov.

Helt enkelt vil det aldri bli å drive et boligselskap. Men med Styrerommet får både styremedlemmer og beboere bedre oversikt over historikk, nåsituasjon, kommende planer og ønsker. Ved å rydde bort unødvendig kompleksitet fra styreoppgavene kan sameier og borettslag som bruker Styrerommet konsentrere seg om å drive, og utvikle eiendommene sine godt. Og ved å senke terskelen for å bli med i styret, styrkes beboernes involvering og innflytelse og gir dem en sterkere stemme i deres egen hverdag.

Styrerommet, en digitalt styreverktøy utviklet av Unfold og OBOS, er vinneren av IxDA-prisen 2019.

Spill video

IxDA-prisen 2019

01:40

Nominerte til IxDA-prisen 2019:

Behalf og Teston for Digital tjeneste Teston: test mer, test ofte

Unfold og OBOS for Digitalt styreverktøy ’Styrerommet’

NRK og Agens for App NRK Radio