IxDA-prisen

IxDA-prisen hedrer fremragende interaksjonsdesign hvor brukeropplevelse står i fokus. Prisen deles ut av IxDA Oslo og Grafill.

Ixdaprisen2020 1

IxDA-prisen 2021 er tildelt NRK for saken «Hvordan blir klimaet i din kommune?» #

Design: Susanne Stubberud Rom og Vidar Kvien
Utvikling: Ragnar Aasen Rognstad og Vidar Kvien
Animasjon: Renate Rognan
Kartutvikling: Harald K. Jansson
Tekst: Mads Nyborg Støstad og Martin Skjæraasen
Prosjektleder: Maria Elsness
Research: Martin Holvik
Redaksjonssjef: Reidar Kristiansen
Redaktør: Frank Gander
Firma: NRK
Oppdragsgiver: NRK

Juryens begrunnelse #

«Hvordan blir klimaet i din kommune?» er en dynamisk artikkel som samler 357 visuelle klimasaker i ett. Ut ifra hvor du bor i landet får leseren sin skreddersydde leseropplevelse av hvordan klimaet i nettopp din kommune vil bli i år 2100. Gjennom historiefortellingen ledes leseren gjennom scener som viser nedbørsmengde, flom, havstigning, skidager, og konsekvenser for dyr og natur.

Vinneren har et viktig samfunnsoppdrag i Norge. Gjennom dette oppdraget har NRK tatt på seg å belyse en av menneskehetens aller største utfordringer fremover; klimakrisen. Dette er en utfordring som er så stor og uoversiktlig at det er vanskelig å forstå for folk flest. Utgangspunktet for løsningen er lite tilgjengelige, talltunge vitenskapelige artikler og abstrakte data og prognoser som er vanskelig å forstå de konkrete konsekvensene av for hver enkelt.

Juryen mener «Hvordan blir klimaet i din kommune» er et eksepsjonelt verk fordi løsningen er nøye gjennomtenkt, svært enkel å bruke, og gir en personlig tilpasset opplevelse som gjør at det abstrakte og vanskelige temaet blir levende, konkret og noe som treffer hjerteroten.

Artikkelen har allerede nådd over 600 000 lesere. Vi har tro på at løsningen kommer til å treffe mange flere enn den definerte målgruppen på 17-29 åringer, fordi løsningen er tilgjengelig, lettlest, enkel å dele og har visuelle elementer som støtter budskapet. Dette engasjerer!

Juryen liker den pedagogiske måten løsningen er utført på. Informasjonen er i utgangspunktet basert på tusenvis av opplysninger fra norske og internasjonale klimaforskere, men presentert på en leken og lettlest måte. Tekstene fremstår vennlige og bruker humoristiske små grep som gjør at du har lyst til å lese videre. Vinneren har skapt en engasjerende og minneverdig leseropplevelse som spiller på følelsene. Leseren følger en animert figur som både kjenner og reagerer på klimaendringene. Slike emosjonelle trekk gir en minneverdig brukeropplevelse og sterkere forståelse av budskapet.

Konsept er nøye gjennomtenkt og løsningen er realisert med svært godt håndverk. Informasjonsformidlingen, visualisering, illustrasjoner, animasjoner, responsivitet og det tekniske arbeidet bak imponerer juryen. Selv med mye kompleksitet så mener vi at NRK har klart å lage en løsning som engasjerer med sin enkelhet og etterlater en stadig lyst til fortsette å lese.

Juryen mener det er viktig at aktører i bransjen bidrar til et bedre samfunn med de virkemidlene man har. Vinneren har tatt en problemstilling som berører alle på planeten, og har gjort oss litt bedre i stand til å forstå konsekvensene av klimautfordringen gjennom å gjøre den interaktiv, fengende og lettfattelig. Det er godt gjort å presentere så kompleks materie på en så enkel måte.

Takk for inspirasjon til bransjen!

IxDA juryen 2021 #

Ram Yoga, Heidi Borthne Nymoen, Thuy Gia Nguyen og juryleder Darija Sapozenkova-Hauge.

www.nrk.no/klima/kommune

Spill video

IxDA-prisen

02:47