Send inn forslag på kandidater til Grafills ærespriser

Grafills ærespriser er en hedersbevisning til skapere som har hatt stor betydning for fagene våre. Har du forslag på kandidater til Bokkunstprisen og Klassikerprisen, send det til oss med en kort begrunnelse.

Klassikerprisen 2021 gikk til Øivin Rannem.

Klassikerprisen 2021 gikk til Øivin Rannem.

Bokkunstprisen #

Bokkunstprisen ble første gang delt ut i 1957 og gis til en person eller virksomhet som har gjort en særlig innsats for å fremme god bokkunst gjennom sitt arbeid med å formgi, illustrere, produsere eller utgi bøker. En rekke kulturpersonligheter har mottatt prisen, som både er en pengepremie og en ”bokfink” støpt i bronse, utformet av illustratør Iben Sandemose. Vinnere blir også æresmedlem i Grafill.

Les om Bokkunstprisen og se tidligere vinnere her

Klassikerprisen #

Klassikerprisen ble første gang delt ut i 2002 og tildeles skapere innen illustrasjon, design, animasjon og visuell kommunikasjon som har holdt høy kvalitet og vært av stor betydning for sitt fag gjennom mange år. Prisvinnere mottar en pengepris, og blir også æresmedlem i Grafill.

Les om Klassikerprisen og se tidligere vinnere her

Send inn forslag #

Det er Grafills hovedstyre som deler ut æresprisene, og de vil ta med seg alle forslag og innspill i sin vurdering av kandidater.

Forslag sendes til grafill@grafill.no.