Send forslag til generalforsamlingen innen 31. januar

Medlemmer kan sende inn forslag på saker til behandling på Grafills generalforsamling, foreslå navn til verv og gi innspill til vedtektene som er ute på høring. Frist 31. januar.

Generalforsamling2023

Generalforsamlingen er Grafills høyeste myndighet og medlemmenes mulighet til å påvirke, bestemme og engasjere seg i organisasjonens retning og framtid. 

Alle medlemmer kan sende inn forslag til saker til behandling på generalforsamlingen, forslagene bør også inneholde en kort begrunnelse.

Generalforsamlingen velger også medlemmer til styrer, komiteer og utvalg i Grafill, og valgkomiteen er på jakt etter aktuelle navn. Du kan foreslå både deg selv og andre.

Vi minner også om at forslag til nye vedtekter for Grafill er sendt ut på høring blant medlemmene. Fristen for skriftlige innspill til forslaget er 31. januar, og målsetningen er at de nye vedtektene kan vedtas på generalforsamlingen til våren.

Forslag på saker sendes til: lene@grafill.no
Forslag på navn sendes til: marie@grafill.no
Innspill vedtektene sendes til: christian@grafill.no

Frist 31. januar 2024.

Les mer om Grafills generalforsamling

Les mer om verv i Grafill