Hvorfor velger noen å være frivillige i organisasjoner og hva får de igjen for det? Vi har snakket med fire av våre tillitsvalgte om verdien av fellesskap og frivillig arbeid.

Frida Preacher, tillitsvalgt i Grafill Stavanger.

Klikk for å se bildet "Frida Preacher" i full størrelse

Frida Preacher, tillitsvalgt i Grafill Stavanger.

Frida Preacher
#

Tillitsvalgt i Grafill Stavanger

1. Hvorfor har du valgt å være frivillig i Grafill?

Jeg valgte å bli frivillig i Grafill fordi det var en fin kanal å bli kjent med spennende utøvere både lokalt og internasjonalt. Grafill dekker et bredt spekter av fagfelt, og muligheten til å få nye innfallsvinkler på forskjellige områder innen design og illustrasjon fra personer med andre bakgrunner enn meg selv er veldig inspirerende. I arrangementene vi arrangerer i Stavanger prøver vi å speile bredden i faget, så det kommer veldig forskjellige mennesker til de ulike eventene.

2. Har du noen hjertesaker som driver deg i det frivillige arbeidet?

Jeg brenner for å bane vei inn i bransjen og skape nettverksmuligheter for studenter og tilflyttere til byen. Grafill skaper en arena der ferske og erfarne designere kan møtes på lik linje over pasjonen for faget.

3. Er det noe du er spesielt fornøyd med å ha utrettet?

Vel, jeg er fornøyd med å få være del av en utrolig fin gjeng i styret i Grafill Stavanger. (Goedele, Lucas, Tim, Benjamin, Bernt, Fredrik og Veslemøy). Gjennom årene har jeg fått mye faglig og sosialt påfyll bare fra dem – på toppen av de faglige arrangementene vi har arrangert sammen.

I år har workshopen mellom barnebokforfattere og illustratører som Grafill Stavanger organiserte i samarbeid med NBBK og NBU vært en skikkelig høydepunkt. Forfatter og illustratør samarbeidet under dagen med å skape en historie rundt temaet «Krise». Det visuelle og verbale fikk vokse frem sammen og spilte en balansert rolle i både prosess og resultat. Workshopen var veldig givende både for deltakerne og for de som kom til utstilling og presentasjon av resultatet. Og ikke minst for oss i styret som fikk være med å studere prosessen fra sidelinjen fra start til mål.

Marte Vik Eriksen, tillitsvalgt i Grafill Trondheim.

Klikk for å se bildet "Marte VE" i full størrelse

Marte Vik Eriksen, tillitsvalgt i Grafill Trondheim.

Marte Vik Eriksen #

Tillitsvalgt i Grafill Trondheim

1. Hvorfor har du valgt å være frivillig i Grafill?

Jeg engasjerer meg i Grafills lokallag i Trondheim fordi jeg synes det er viktig at det er et kreativt tilbud i byen, og det ønsker jeg å bidra til. Som frivillig får jeg være med å påvirke hva slags arrangementer vi har og hvilke studio og utøvere vi inviterer til å holde foredrag og workshops. I tillegg er resten av gjengen i Trondheimsstyret vanvittig trivelige folk som jeg gjerne treffer utenfor Grafill-sammenheng også. Vi har det gøy på møter og når vi arrangerer ting. De var faktisk med og feiret bursdagen min for ikke så lenge siden.

2. Har du noen hjertesaker som driver deg i det frivillige arbeidet?

Jeg vil at Trondheim skal være en attraktiv by for kreative å bo og jobbe i. Et sterkt kreativt fellesskap og forskjellige arrangement med faglig påfyll bidrar til dette. For noen år siden la Høyskolen Kristiania ned Trondheimscampuset, så nå må vi jobbe litt ekstra for å styrke det kreative miljøet på andre måter og vise at Trondheim er en by med en aktiv kreativ bransje — både for byrå og frilansere. Det å ha et synlig tilbud som Grafill knytter folk tettere sammen både faglig og sosialt, noe som kanskje er spesielt viktig for frilansere.

3. Er det noe du er spesielt fornøyd med å ha utrettet?

Vi hadde en heldagsworkshop med Skiltmaler Gundersen fra Tromsø i fjor som var kjempebra. Det var utsolgt og vi fikk veldig gode tilbakemeldinger. Ellers har vi begynt med meet-ups her i Trondheim. Omtrent en gang i måneden booker vi bord på en av byens barer/restauranter og bestiller pizzabuffet. Der kan folk bare møte opp, spise pizza og kjøpe seg noe digg å drikke, og møte kjente og ukjente fra den kreative bransjen. Det er lavterskel og uforpliktende, ingen påmelding, og folk kan bli så lenge de vil. Det er allerede blitt veldig populært, så det kommer vi til å fortsette med.

Martin Hvattum, tillitsvalgt i Grafill illustrasjon.

Klikk for å se bildet "Martin" i full størrelse

Martin Hvattum, tillitsvalgt i Grafill illustrasjon.

Martin Hvattum #

Grafill illustrasjon

1. Hvorfor har du valgt å være frivillig i Grafill?


Jeg er frivillig i Grafill fordi jeg tenker det er viktig å være med på å bidra kollektivt til å styrke illustrasjonsfeltet. Og som en finfin bonus har det også gitt meg mulighet til å være en mer aktiv del av illustrasjonsmiljøet, bli kjent med mange spennende folk og få litt oversikt.

2. Har du noen hjertesaker som driver deg i det frivillige arbeidet?

Jeg tenker noe av det viktigste vi kan drive med er å prøve å påvirke rammebetingelsene for god illustrasjon. Det motiverer meg å jobbe med temaer som økonomi og arbeidsbetingelser. Og så er en av mine hjertesaker at vi må få utvidet ideen om hva en illustratør er i møte med oppdragsgivere. Ikke bare hendene til en kreativ kreatør eller forfatter, men en som driver verdifullt arbeid i illustrasjonsprosessen. Jeg er inspirert av hvordan designerne har solgt inn prosessen, vel så mye som resultatet. 

Verdien av felleskap tror jeg er kjempestor når målet er å få til endring. Derfor er også en av mine hjertesaker at Grafill skal være en enda større møteplass for illustratører i fremtiden.

3. Er det noe du er spesielt fornøyd med å ha utrettet?

Jeg er stolt av å ha vært med på å arrangere Grilldagen noen ganger, Norges største festival for illustrasjon. Satser på at neste utgave kommer til høsten.

Bjørnar Pedersen, tillitsvalgt i Grafill Grafisk Design.

Klikk for å se bildet "Bjornar Parabol crop" i full størrelse

Bjørnar Pedersen, tillitsvalgt i Grafill Grafisk Design.

Bjørnar Pedersen #

Tillitsvalgt i Grafill Grafisk Design

1. Hvorfor har du valgt å være frivillig i Grafill?

Jeg ble frivillig i Grafill fordi jeg var ny i byen og ville bli bedre kjent med fagmiljøet i Oslo, fordi jeg liker å arrangere eventer og samle folk og fordi jeg synes det var et stort privilegium å få være med å definere hva som skulle stå på det årlige programmet til Faggruppa for Grafisk design. Man får jo en fin pott med midler som man har ansvar for å fordele på innhold man mener er viktige å fronte.

2. Har du noen hjertesaker som driver deg i det frivillige arbeidet?

Å være frivillig i faggruppene til Grafill er først og fremst veldig gøy! Man møtes på faste treff, gjerne over en øl eller et måltid med andre engasjerte designere fra hele bransjen, der man i lag får mulighet til å sette seg inn i hva som skjer i fagfeltet, hvilke diskusjoner som bør kastes lys på og å dra frem kampsaker vi synes er viktige. Jeg for min del synes det har vært spennende å samarbeide med aktører som gjør lignende ting i andre byer, og se hva som skjer når vi jobber i lag. Jeg har fått gode vennskap og ikke minst langsiktige samarbeidspartnere gjennom faggruppen. Mitt arbeidsforhold med min kollega Sara som jeg startet Parabol Studio med startet faktisk gjennom at vi jobbet i lag på et prosjekt som frivillige i Grafill.

3. Er det noe du er spesielt fornøyd med å ha utrettet?

Jeg synes det har vært givende å arrangere eventer som har fokusert på krysningsfeltet mellom og grafisk design og andre fagfelt som byutvikling, kunst og arkitektur. Jeg har også hatt det veldig gøy med å arrangere designfestival i lag med Post Design Festival som tok turen over fra Danmark i fjor, samt at vi lagde en heldags festival på Bruket for noen år siden der vi hadde live musikk, matservering, utstilling med mer. Det er stort spillerom for hva man kan få til som frivillig i faggruppene. Om man har en god ide, får man stort sett mulighet til å gjennomføre om man har en god plan.

Lyst til å engasjere deg mer i faget? Du møter oss tirsdag 25. april i Oslo, Bergen, Stavanger, Sørlandet, Trondheim og Tromsø.

Les mer om Grafills faggrupper og lokallag.

Hovedbilde: De tillitsvalgte i faggruppa Grafill Illustrasjon har flere år arrangert Grilldagen - en festival for illustrasjon (foto Alex Asensi).