Vi jobber for å fremme fagene og de vi representerer, skape gode rammebetingelser for utøvelse av yrket og tilrettelegge for kompetanse og nettverksbygging.

Våre 1800 medlemmer arbeider eller studerer innenfor fagområdene grafisk design, illustrasjon, animasjon, motion design, tegneserieskaping, satiretegning, tjenestedesign, digital design, UX-design, interaksjonsdesign og brukeropplevelse.

Vi jobber for å være den beste uavhengige arenaen for å møtes og diskutere fag, og det mest spennende forumet for design og illustrasjon i Norge. Grafill skal være et sted å komme hjem til og faglig fellesskap for å samarbeide, for å inspirere og for å lære av hverandre.

Vi jobber også for å høyne fagenes kvalitetsmessige og etiske nivå og bedre utdannelsen.

Vi er en landsdekkende organisasjon og våre interessegrupper har en nøkkelrolle i å sikre lokal og faglig tilstedeværelse.

Vi arbeider etter en strategi og handlingsplan, og sammen med relevante organisasjoner og nettverk er vi aktive i påvirkning av blant annet kulturpolitikk, regelverk, anbud, etikk, opphavsrett og immaterielle rettigheter. Grafill har en unik posisjon som uavhengig bindeledd mellom bransje, næringsliv, kulturliv, politikere, virkemiddelapparatet, utdanningene og alle som jobber innen våre fagfelt.

Grafill er en direkte fortsettelse av Norske Grafiske Designere, stiftet som Yrkestegnernes Forening i 1937, og Norsk Illustratørforbund, stiftet i 1983. I 1991 dannet de to foreningene en felles forening, Grafill – Norsk organisasjon for visuell kommunikasjon. 

Vi er ditt faglige fellesskap - bli medlem!