Vi representerer profesjonelle og studenter fra hele landet i en partipolitisk nøytral organisasjon. Våre 1600 medlemmer tilbyr tjenester innen grafisk design, illustrasjon, animasjon, motion design, tegneserieskaping, satiretegning, tjenestedesign, digital design, UX-design, interaksjonsdesign og brukeropplevelse.

Vår viktigste oppgave er å styrke medlemmenes rammebetingelser og skape arenaer for inspirasjon, engasjement og faglig fellesskap.

Vi jobber for å synliggjøre fagfeltet og ivareta medlemmenes faglige, økonomiske og juridiske interesser. Vi arbeider etter en strategi og handlingsplan, og sammen med relevante organisasjoner og nettverk er vi aktive i påvirkning av blant annet kulturpolitikk, regelverk, anbud, etikk, opphavsrett og immaterielle rettigheter.

Grafill har lokale og faglige interessegrupper som arrangerer foredrag, workshops og sosiale samlinger hvor utøvere av alle disipliner kan møtes til nettverksbygging, for å samarbeide, for å inspirere og for å lære av hverandre.

Grafills hus i Møllergata 39 i Oslo er et samlingssted for hele bransjen. Hit kan man komme for faglig påfyll og nettverksbygging. Medlemmer kan i tillegg benytte både arbeidsstua og møterom.

Vi er ditt faglige fellesskap!

Les mer om medlemskap i Grafill