| Grafills hus / Digitalt 15:00 – 17:00
Grafill logo artikkel

Medlemsmøte om nye vedtekter

Forslag til nye vedtekter i Grafill ble sendt ut på høring på tampen av fjoråret. Målsettingen er at vedtektene kan vedtas på årets generalforsamling i mai. Fristen for skriftlige høringsinnspill gikk ut i januar, og som varslet inviterer vi nå til et åpent medlemsmøte, 13. mars kl. 15.00–17.00.

Grafill logo artikkel

På medlemsmøtet vil vi gå gjennom de mest sentrale delene av forslaget, og det vil bli mulighet for å stille spørsmål. Møtet holdes hybrid, slik at alle medlemmer gis anledning til å delta uansett bosted.

Møtet ledes av juristene i Grafill, Christian Wadahl Uhlen og Marie Grønvik. I tillegg møter Helge Persen og Tine Moe Løvberg fra Grafills styre og daglig leder Lene Renneflott. Advokat Morten Solberg, som har bistått i arbeidet, vil også være til stede.

Påmelding
Bindende påmelding til christian@grafill.no innen 11. mars. Meld fra om du ønsker å delta fysisk eller digitalt.

Når: 13. mars kl. 15.00-17.00
Hvor: Grafills hus, Møllergata 39, 0179 Oslo, eller digitalt

Les mer om høring nye vedtekter