Årets generalforsamling er gjennomført og nytt hovedstyre på plass

Grafills generalforsamling ble avholdt siste dag i mai, og nytt hovedstyre er nå på plass med Behnam Farazollahi som gjenvalgt styreleder. 

IMG 1009

Grafills generalforsamling er organisasjonens høyeste myndighet, og avholdes hvert år innen utgangen av mai. Årets møte ble avholdt 31. mai, og som en landsdekkende og miljøbevisst organisasjon ble det også i år lagt til rette for både fysisk og digital deltakelse. 

Hovedstyret, ordstyrer, daglig leder med administrasjon og medlemmer var til stede på generalforsamlingen, og totalt 28 stemmeberettigede ble registrert som deltakere. Vi skulle gjerne hatt høyere oppslutning om generalforsamlingen, og kommer til å se på mulige tiltak for dette neste år.

Daglig leder i Grafill gjennomgikk årsberetningen, som viser en fullstendig oversikt over alle aktiviteter i organisasjonen, og hun presenterte både regnskap og budsjett for kommende år.

Valg av medlemmer til styrer og utvalg er en viktig post på programmet. Behnam Farazollahi ble gjenvalgt som leder av hovedstyret i Grafill. Generalforsamlingen gjenvalgte også Kim Holm og Cecilie Maurud Barstad, og Tine Moe Løvberg kom inn som nytt hovedstyremedlemmer etter Randi Larsen, som gikk ut etter sine maksimalt seks år.

Valgte styrer og utvalgt i Grafill #

Hovedstyret i Grafill 
Behnam Farazollahi, styreleder
Bjørn Ivar Thomassen, nestleder
Helge Persen
Cecilie Maurud Barstad
Kim Holm
Synnøve Hungnes
Tine Moe Løvberg
Ragnhild Nordgård, vara med møteplikt
Sara Risvåg, vara uten møteplikt

Styret Grafill Fond 
Torgeir Hjetland
Maria Sætre
Mikkel Cornelius Lehne
Erik Ødegaard
Halvor Nordrum, vara

Valgkomité 
Tobias Apelgren
Listya Amelia
Trond Bredesen
Anders Fabritius

Kontrollutvalget 
Ashley Booth
Sunniva Djupedal

Stipendkomité 
Kristin Roskifte
Kristian Pedersen
Eivind Stoud Platou
Åge Peterson
Marius Sunde
Anna Fiske, første vara
Thomas Sørlie Hansen, andre vara

Protokoll Grafills generalforsamling 2023

Styrer og utvalg i Grafill