Bakgrunn
Grafill representerer illustratører, tegneserieskapere, satiretegnere, animatører, interaksjonsdesignere, tjenestedesignere og grafiske designere. Felles for våre medlemmer er at de er utøvere innen visuell kommunikasjon. Organisasjonens hovedoppgave er å ivareta medlemmenes og fagutøveres faglige, økonomiske og juridiske interesser. Vi jobber hver dag for å synliggjøre utøverne og heve fagenes kvalitetsmessige og etiske nivå.

I følge Grafills strategi 2018-2021 skal organisasjonen bli mer politisk i årene som kommer for i større grad å påvirke mulighetene for våre utøvere. På den ene siden er det behov for bevaring av det tradisjonsrike og håndverksmessige gjennom for eksempel bokkunstfagene illustrasjon, typografi og grafisk design. På den andre siden skal norske fagutøvere være i front i utviklingen av de nye visningsflatene og tjenestene som følger digitaliseringen. Det er også en viktig oppgave å påvirke de som benytter illustrasjons- og designtjenester til å forstå hva visuell kommunikasjon faktisk bidrar med, både innen kulturfeltet og det næringspolitiske.

Grafills strategi har et særlig fokus på fagområdet visuell litteratur, og utøverne som arbeider innen bokfeltet. I spennet mellom bildeboken, tegneserien og den grafiske romanen bidrar mange norske illustratører og tegneserieskapere til å levendegjøre litteraturen og fortellerkunsten for et mangfold av lesere.

Formål
Formålet med prosjektstøtteordningen er å gi finansiell støtte til eksterne organisasjoners prosjekter som ved sitt virke fremmer og bidrar til utvikling av Grafills faglige satsningsområdene. Grafill har satt av et årlig beløp med hensikt å gi et tilskudd til realisering av faglig aktivitet, faglige initiativ eller andre prosjekter av faglig nytteverdi og allmenn interesse som bidrar til formidling og utvikling av fagområdene Grafill representerer. Prosjekter som er landsdekkende og særlig aktuelle vil bli prioritert.

Beløpsgrense for støtte
Det kan søkes om tilskudd på inntil kr. 50.000,-

Søknadens utforming
Søknader om støtte fra eksterne aktører må være i samsvar med Grafills strategi. Med ekstern aktører menes relevante organisasjoner innen kulturfeltet, ikke enkeltsøkere eller kommersielle selskaper.

Søknaden må inneholde:

1) Kontaktinformasjon til ansvarlig søker og organisasjon.

2) Beskrivelse av prosjektet. Beskriv prosjektets målsetting, mao. hva skal du gjøre, hvorfor du skal gjøre det og hvordan du skal gjennomføre det. Gjør gjerne rede for prosjektets allmenne og faglige interesse og inkluder en kortfattet tekst om hvorfor prosjektet er relevant for Grafills satsningsområder.

Eksempler på relevante tilskuddsprosjekter:
• Initiativ som fremmer og/eller formidler fagområdene Grafill representerer
• Faglige utviklingsprosjekter
• Festivaler, konferanser, seminar osv
• Kompetansehevende tiltak
• Annet

3) Budsjett. Legg ved et budsjett som viser hvordan tilskuddet skal disponeres. Her oppgir du også andre inntektskilder. Har du mottatt tilskudd fra Grafill de siste tre år? Vennligst spesifiser.

4) Tidsplan. Angi når prosjektet er tenkt gjennomført.

Søknadsfrist
15. desember og 15. juni

Søknaden sendes til grafill@grafill.no
Ved eventuelle spørsmål, ta kontakt med lene@grafill.no

Søknaden behandles av Grafills hovedstyre. Avslag på søknader om tilskudd begrunnes ikke.

(Utbetalingsbetingelser m.m kan komme i et tilsagnsbrev.)