Samarbeid med andre organisasjoner og institusjoner, både nasjonalt og internasjonalt, er viktig for Grafill. Gjennom et felles arbeid står vi bedre rustet til å bedre vilkårene til profesjonelle fagutøvere. Hvem vi samarbeider med kan variere fra år til år, og fra sak til sak. Under er en liste med noen i vårt nettverk.

 • BONO

 • Deichmanske Bibliotek Grünerløkka / Serieteket

 • DOGA

 • EIF – European Illustrator Forum

 • IxDA Oslo

 • Kopinor

 • Kulturrådet

 • Kunstnernettverket

 • Nasjonalt fagorgan for design

 • NORLA

 • Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening

 • Norwaco

 • WEXFO